Dlatego na jednej z ostatnich narad kadry kierowniczej Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński uczulił na ten problem również szydłowiecki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który musi być gotowy na niesienie pomocy seniorom, a także na zwiększenie w razie potrzeby liczby zatrudnionych opiekunek.

– Starzenie się jest etapem życia, który dotyka każdego człowieka. Jednak nie wszyscy ludzie przechodzą go w jednakowy sposób. Dlatego czasem warto się zatrzymać i zastanowić, czy ktoś „obok” nas nie potrzebuje pomocy. Postarajmy się poprzez swoje zachowania zmniejszyć u osób starszych poczucie izolacji i samotności

– powiedział Burmistrz.

W dniu dzisiejszym 52 seniorami wymagającymi wsparcia i pomocy opiekuje się z ramienia MOPS 17 osób – w tym 11 opiekunek i 6 osób w ramach tzw. pomocy sąsiedzkiej – opiekujących się osobami starszymi będącymi ich znajomymi bądź sąsiadami, a wynagradzanymi ze środków gminy w ramach umowy-zlecenia.

Pani Henryka Kałużyńska, kierownik działu pomocy środowiskowej w szydłowieckim MOPS twierdzi, że wymiar udzielanej pomocy odpowiada bieżącym potrzebom mieszkańców. Jeśli wsparcia będzie potrzebowało więcej osób – ośrodek jest gotów zwiększyć liczbę opiekunów.

Szczególnie przydatni są opiekunowie z tzw. pomocy sąsiedzkiej. Są to osoby żyjące blisko swoich podopiecznych, znające ich problemy i dobrze przygotowane do swojej roli. Pomagają one seniorom w przyrządzaniu posiłków, sprzątaniu, zakupach, w załatwianiu spraw w urzędach.

Bardzo ważny jest też kontakt osobisty z osobą starszą. Najbardziej pomaga bowiem świadomość, że kogoś obchodzi los osoby samotnej, niepełnosprawnej, ograniczonej ruchowo czy chorej, że nie jest się zostawionym samemu sobie, że można liczyć na pomoc drugiego człowieka.

źródł: szydlowiec.pl