Burmistrz Szydłowca uruchamia nowy kierunek rozwoju gminy poprzez wsparcie rozwoju ekonomii społecznej. Projekt zainaugurowany został w dniu 25.04.2018r. konferencją wspólną organizacji pozarządowych i instytucji wspierających finansowo działania stowarzyszeń.

Kontynuacją projektu było spotkanie konsultacyjne w dniu 17 maja 2018r. które służyło wymianie opinii na temat oczekiwanych działań wspierających dla organizacji. Zaplanowano pierwsze takie działania a kolejne spotkania mają doprowadzić do stworzenia ram regularnej współpracy pozwalającej na zwiększenie udziału działalności stowarzyszeń w rozwoju Gminy Szydłowiec.

Na obecnym etapie w ramach projektu odbywają się spotkania konsultacyjne służące wymianie informacji, prezentacji osiągnięć i planów organizacji pozarządowych oraz określane są obszary wsparcia oczekiwanego przez stowarzyszenia. Ustalono również zakres szkoleń dla NGO podnoszących ich kompetencje w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego na działania statutowe.

Pierwsze szkolenie, które będzie przeprowadzone przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim” odbędzie się w Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym w Szydłowcu w dniach 5 i 8 czerwca 2018 r. Kolejne spotkanie konsultacyjne z udziałem Burmistrza zaplanowano na dzień 11 czerwca 2018r. o godz. 15.00 w Zamku przy ul. Józefa Longina Słowackiego 2 w Szydłowcu, na które zaproszeni są przedstawiciele wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Szydłowiec.

info: Urząd Miejski w Szydłowcu