Następną częścią lokalnych obchodów było przejście z Rynku do kościoła Św. Zygmunta, gdzie ksiądz Krzysztof Nowosielski wygłosił okolicznościowe kazanie. 

Ostatnim punktem był przemarsz pod pomnik Józefa Piłsudskiego, gdzie nastąpił czas na krótkie przemówienia władz samorządowych i państwowych.

Pod pomnikiem, przy akompaniamencie werblisty z Miejskiej Orkiestry Dętej, uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty. Biało-czerwone wiązanki składali: przedstawiciele Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, delegacja Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Szydłowcu, Wiceburmistrz Krzysztof Ziółkowski, Sekretarz Gminy Dorota Kubiś, oraz Radni Rady Miejskiej, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk, Senator Wojciech Skurkiewicz, Starosta Włodzimierz Górlicki z Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu, Komendant Powiatowy Policji nadkom. Jarosław Popczyński, Stowarzyszenie „Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej”, Klub Emeryta „Lokator”, delegacja Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych z dyrektorem Tadeuszem Świerczem, przedstawiciele spółki „Ciepłownia Miejska”, przedstawiciele spółki „Wodociągi i Kanalizacja”, Cech Rzemiosł Różnych i Spółdzielnia „Rzemiosł Różnych” w Szydłowcu, delegacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz szkoły specjalnej w Szydłowcu, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu oraz delegacja placówek oświatowych gminy Szydłowiec.

info i foto: szydlowiec.pl