17 października w Komendzie Powiatowej Policji w Szydłowcu zrealizowane zostały ćwiczenia pod kryptonimem EGIDA-21.

Do udziału w przedsięwzięciu zaplanowano łącznie 20 rezerwistów, którzy posiadają nadane przydziały organizacyjno – mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych Policji.

W ramach ćwiczenia punktualnie o 7 rano rezerwiści stawili się w Komendzie Powiatowej Policji w Szydłowcu. Zgodnie z planem zostali zarejestrowani i otrzymali identyfikatory. Kolejnym punktem ćwiczeń był apel ewidencyjny. Meldunek o rozpoczęciu ćwiczeń został złożony przez Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu, który przyjął Komendant Powiatowy Policji w Szydłowcu insp. Jacek Różański.

W dalszej części ćwiczeń rezerwiści wzięli udział w zaplanowanych zajęciach. Zagadnienia szkoleniowe obejmowały między innymi tematykę z zakresu realizacji zadań przez Policję na rzecz sił zbrojnych RP, uwarunkowań dotyczących działań policyjnych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Przez cały dzień rezerwiści uczestniczyli w zajęciach teoretyczno – praktycznych nabywając wiedzę dotyczącą m. in. użycia i obsługi broni palnej, czy też udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Przebiegowi ćwiczeń w Komendzie Powiatowej Policji w Szydłowcu przyglądał się obserwator z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

Na apelu kończącym ćwiczenia rezerwistom zostały wręczone zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Głównym celem szkolenia było praktyczne sprawdzenie mechanizmów i procedur powoływania rezerw osobowych do jednostek organizacyjnych Policji. Podobne ćwiczenia prowadzone były równolegle w innych komendach na terenie garnizonu mazowieckiego.

info: policja.gov.pl