Celem debaty było poznanie opinii i oczekiwań lokalnego społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Po rozpoczęciu debaty i przywitaniu uczestników zabrali głos Wojewoda Mazowiecki oraz Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji.

Następnie Komendant Powiatowy Policji w Szydłowcu przedstawił krótką prezentacje multimedialną ,w której były zawarte policyjne dane statystyczne dotyczące przestępczości w naszym powiecie. Po tej części spotkania rozpoczęła się dyskusja, gdzie głos zabierali zebrani mieszkańcy.

W trakcie dyskusji zostały poruszone miedzy innymi tematy: – bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 7 w tym jej rozbudowa oraz oświetlenie w rejonie skrzyżowań na terenie miasta Szydłowca, wypalanie traw w okresie wiosennym oraz związana z tym przejezdność dróg pożarowych, dokończenie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej W-727 w miejscowości Lipienice Górne, finansowanie Policji, funkcjonowanie Pogotowia Ratunkowego na terenie Powiatu Szydłowieckiego.

Na wszystkie zadawane pytania udzielali odpowiedzi organizatorzy debaty. Niektóre spostrzeżenia i wnioski wymagające szerszego wyjaśnienia zostały zanotowane i po przeanalizowaniu zostaną podjęte odpowiednie działania.

Uczestnicy spotkania wypełnili również ankiety związane z oceną pracy policji, poczuciem bezpieczeństwa i zagrożeniami w okolicy miejsca zamieszkania. Kolejne takie spotkanie odbędzie się za rok jego celem będzie weryfikacja poprawy stanu bezpieczeństwa powiecie szydłowieckim.

 

źródło: http://www.kwp.radom.pl/