Urząd Miejski informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Szydłowcu XLV/303/18, w terminie od 10 sierpnia do 20 września można składać wnioski o udzielenie dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w Gminie Szydłowiec.

Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szydłowiec określa zasady finansowego wspierania przedsięwzięć zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, które zapewniają oczyszczanie ścieków w stopniu umożliwiającym odprowadzenie ich do gleby lub wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dofinansowanie inwestycji związanej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków (zakup i montaż kompletnej, nowej przydomowej oczyszczalni ścieków), udzielane jest inwestycjom realizowanym do obsługi budynków mieszkalnych na terenie Gminy Szydłowiec. Mogą je otrzymać osoby fizyczne. Dofinansowanie może uzyskać inwestycja związana z budową przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie przekraczającej 5,0 m³ na dobę.

Podstawą do ubiegania się o dotację jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. (dostępny poniżej).

Wnioskodawca może uzyskać dotację w wysokości 20% brutto kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż dwa tysiące złotych.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu – ul. Rynek Wielki (Ratusz I piętro). Kompletne wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do Urzędu Miejskiego w Szydłowcu i realizowane do wyczerpania środków.

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI