Początek roku okazał się niezwykle udany dla gminy Jastrząb i obfity w dofinansowania.
Gmina pozyskała środki na rozwój lokalnej infrastruktury ratowniczej i społecznej. Dzięki wsparciu funduszy unijnych, planowane są zakupy nowych średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z pełnym wyposażeniem dla jednostek OSP. 

W Nowym Dworze, gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 1.475.674,03 zł. Całe zadanie szacowane jest na 1.736.087,10 zł, z własnym wkładem gminy wynoszącym 260.413 zł.

Dodatkowo, Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Lipienieckiej Małej również może cieszyć się wsparciem finansowym na zakup analogicznego sprzętu. Dofinansowanie o wartości 1.553.350,43 zł pokryje znaczną część całkowitego kosztu zadania, który szacowany jest na 1.827.471,10 zł, z wkładem własnym gminy wynoszącym 274.120,67 zł.

Oprócz tego, Gmina Jastrząb złożyła wniosek o dodatkowe wsparcie na zakup wozów bojowych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, uzyskując odpowiedź w postaci wsparcia finansowego w wysokości 300.000 zł.

Ale to jeszcze nie koniec. Gmina otrzymała również dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego na wykonanie zadania pn. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jastrząb” w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”. Uzyskana kwota dotacji wynosi: 200 000 zł, wkład własny to: 50 000,00 zł. Zadanie to obejmuje przeprowadzenie remontu podłogi, sceny oraz sanitariatów.

W celu przypomnienia, do tej pory remont świetlicy obejmował: remont kuchni, klatki schodowej, wymieniono drzwi, wykonana została instalacja elektryczna wraz z oświetleniem oraz została pomalowana sala główna. Zadanie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w kwocie: 85 000 zł. Koszt całej inwestycji to: 136 666,53 zł.

Sukcesem zakończyła się także termomodernizacja budynków użyteczności publicznej OSP oraz Świetlicy Środowiskowej. Inwestycje miały na celu poprawę efektywności energetycznej budynków poprzez głęboką modernizację energetyczną z wymianą źródła ciepła wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Na te zadania gmina otrzymała 1 244 836,55 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2024- 2020. W/w zadanie było realizowane również dla PSP w Nowym Dworze.

Info: UM w Jastrzębiu