Do kilkunastu jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej trafią środki z budżetu Powiatu Szydłowieckiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Decyzję w sprawie udzielenia dotacji celowej podjął Zarząd Powiatu w Szydłowcu.

– Wszystkie złożone wnioski wyrażające ważniejsze potrzeby strażaków ochotników spotkały się ze zrozumieniem Zarządu Powiatu w Szydłowcu – informuje starosta Włodzimierz Górlicki. – Przyznanie wsparcia finansowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu szydłowieckiego ma związek nie tylko z bieżącymi wyzwaniami OSP, ale również z potrzebami reagowania i prowadzenia działań ratowniczych w stanie epidemii. W szczególności – dodaje starosta szydłowiecki – dotyczy to kwestii poczucia bezpieczeństwa: tak, aby w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzi, strażacy mogli bezwarunkowo przystępować do akcji – czy to przeciwpożarowych, zdarzeń komunikacyjnych czy innych działań zabezpieczających, wspierających lub prewencyjnych.

Ze wsparcia finansowego Powiatu Szydłowieckiego skorzystają wszystkie wnioskujące jednostki ochotniczej straży pożarnej, w tym: OSP Skłoby, OSP Pawłów, OSP Ostałówek, OSP Chlewiska, OSP Jastrząb, OSP Wola Korzeniowa, OSP Wola Lipieniecka Mała, OSP Budki, OSP Majdów, OSP Szydłowiec, OSP Chronów, OSP Mirów Stary i OSP Bieszków Górny.

foto: OSP Majdów
info: Powiat Szydłowiecki