12 maja w gabinecie Burmistrza, została podpisana umowa o wsparcie finansowe i specjalistyczne w ramach projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim – IWES 3” pomiędzy przedstawicielami Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Fundację Fundusz Współpracy a Zarządem Spółdzielni Socjalnej „Kuźnia Idei Społecznych Szydłowiec”.

Przypomnijmy, że w ramach ww. projektu, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni Socjalnej „Kuźnia Idei Społecznych Szydłowiec” na utworzenie 5 stanowisk pracy, Komisja Oceny Wniosków zdecydowała o przyznaniu dofinansowania w kwocie 132.000,00 zł, w tym:

  • wsparcie dotacyjne w wysokości 90.000,00 zł
  • podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 42.000,00 zł.

Finalizacja umowy to już jeden z ostatnich etapów przygotowujących do uruchomienia kawiarni i rozpoczęcia działalności Spółdzielni Socjalnej „Kuźnia Idei Społecznych Szydłowiec”.

info: Urząd Miejski w Szydłowcu