Do 15 sierpnia trwa nabór wniosków od samorządów o dotacje z Rządowego Funduszu Polski Ład. Każdy samorząd może złożyć trzy wnioski o dofinansowanie. Na co pieniądze przeznaczą gminy z powiatu szydłowieckiego?

Gmina Szydłowiec:

Pierwszym zadaniem jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szydłowcu wraz z budową kanalizacji na ulicy Kościuszki w Szydłowcu. Koszt inwestycji to 49 milionów złotych.

Kolejny projekt to budowa przedszkola samorządowego na działce nr 5282/39 położonej na terenie gminy Szydłowiec. Przeiwidziany koszt budowy wynosi 4 900 000 złotych.

Ostatnim wnioskiem jest budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Szydłowiec. Tutaj wartość projektu wynosi 9 900 000 złotych

Gmina Mirów:

Pierwsze zadanie dotyczy budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, możliwe jednak że władze gminy złożą korektę i dokonają zamiany na modernizację oświetlenia ulicznego.

Drugim zadaniem jest modernizacja kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Mirowie.

Trzecim – modernizacja drogi Bieszków Górny – Rogów.

Gmina Orońsko:

Pierwszy z wniosków dotyczy modernizacji oczyszczalni ścieków w Łaziskach.

Drugi projekt to budowa kanalizacja sanitarnej na ulicach Dworskiej, Górnej i Cichej w Orońsku.

Trzeci z wniosków dotyczy drogi Tomaszów – Śniadków – Wałsnów.

Gmina Chlewiska:

Pierwszy wniosek to modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Pawłów.

Drugie zadanie dotyczy budowy Centrum Administracyjno – Kulturalnego w Chlewiskach.

Trzecim projektem jest budowa drogi Budki – Aleksandrów.

Gmina Jastrząb:

Pierwszą inwestycją jest budowa zaplecza szatniowo sanitarnego w miejscowości Jastrząb przy boiskach sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przewidywana wartość inwestycji to 2 500 000 złotych.

Drugi projekt to budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gąsawach Rządowych wraz z wyposażeniem. Wartość projektu wynosi 4 500 0000 złotych.

Trzecim wnioskiem jest Przebudowa drogi gminnej nr 400209W w Gąsawach Plebańskich oraz drogi gminnej nr 400202W Kuźnia-Wola Lipieniecka Duża. Koszt przebudowy to 5 400 000 złotych.

Oprócz tego Powiat Szydłowiecki również złożył 3 wnioski: Budowa pływalni, rozbudowa Starostwa Powiatowego oraz termomodernizacja budynku sali widowiskowej przy Zespole Szkół im. KOP. Więcej szczegółów znajdziecie w TYM artykule.

Pieniądze na wnioski zakwalifikowane do programu będzie wypłacał bank Gospoodarstwa Krajowego.