Aż 782 inwestycje udało się w tym roku zrealizować w subregionie radomskim dzięki pomocy Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Prawie 325 mln zł władze regionu przeznaczyły na nowe drogi, boiska, rozbudowę szkół, przedszkoli czy szpitali. Nabory do przyszłorocznych programów już ruszyły! Warto z nich skorzystać. 

Samorząd województwa mazowieckiego od lat wspiera miasta, gminy i powiaty w realizacji projektów ważnych dla rozwoju lokalnych społeczności. Jak zauważa wicemarszałek Rafał Rajkowski, gminy i powiaty z regionu radomskiego aktywnie sięgają po dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego. – Tylko w tym roku na pomoc finansową dla samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, działkowców czy jednostek OSP z całego województwa przekazaliśmy niebagatelne 885 mln zł. To pieniądze na zarówno duże, jak i małe inwestycje, które potrzebne są mieszkańcom. Zachęcam do składania wniosków w trwających właśnie naborach do programów wsparcia, które realizowane będą w przyszłym roku. W sumie przeznaczyliśmy na nie aż 900 mln zł. 

Ponad 49 mln zł na równomierny rozwój 

Sejmik Województwa Mazowieckiego na realizację 28 zadań przekazał w tym roku ponad 49 mln zł w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. Po 4 mln zł otrzymały budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Jedlnia-Letnisko, budowa centrum usług leczniczych, rehabilitacyjnych i kulturalnych w gminie Klwów, przebudowa stacji uzdatniania wody w Odechowie i budowa sieci wodociągowej Skaryszew–Chomentów Puszcz.

Radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak zaznacza, że są to inwestycje, dzięki którym mieszkańcom żyje się lepiej. – Wystarczy spojrzeć, jak zmieniły się tereny wiejskie. Nowe drogi, wodociągi i kanalizacja, centra integracji społecznej, nowoczesne kompleksy sportowe to tylko przykłady projektów, w realizacji których pomogliśmy.

Sołectwa, koła gospodyń wiejskich i OSP z dofinansowaniem

W subregionie radomskim najwięcej projektów dofinansowano w ramach programu „Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich”. Aż 236 projektów zgłoszonych przez KGW dostało ponad 1,5 mln zł na zakup wyposażenia kuchni czy organizację imprez plenerowych i spotkań integracyjnych. Z kolei jednostki OSP pozyskały ponad 5,2 mln zł dofinansowania z programu „Mazowsze dla straży pożarnych” na 143 zadania, m.in. remonty i modernizacje strażnic, zakup samochodów gaśniczych, a także specjalistyczny sprzęt. Na wsparcie samorządu województwa mogło też liczyć 80 sołectw, które zakupią lampy solarne, wyposażą place zabaw, wybudują siłownie plenerowe czy zmodernizują świetlice wiejskie.

W trosce o klimat i czyste powietrze

W ramach programów „Mazowsze dla klimatu”, „Mazowsze dla czystego powietrza” i „Mazowsze dla czystego ciepła” dofinansowano 41 proekologiczne projekty. Wśród nich są m.in. modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Ciepielów, budowa tężni solankowej w Głowaczowie, zakup zamiatarki drogowej przez Jedlnię-Letnisko i gminę Szydłowiec, a także wymiana źródeł ciepła w gminie Sienno.

Na sport i zabytki

Samorząd województwa mazowieckiego przekazał ponad 6,9 mln zł na budowę i remonty 28 obiektów sportowych w regionie radomskim z programu „Mazowsze dla sportu”. Dofinansowane projekty to m.in. budowa boisk wielofunkcyjnych w Kozłowie i przy PSP Przytyk, placu sportowo-rekreacyjnego w Białce czy ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Siennie, a także remont sal gimnastycznych w ZSP we Wsoli oraz przy ZPO w Kazanowie, budowa bazy sportowej w Rozniszewie, hali tenisowej wraz z dwoma kortami tenisowymi, zapleczem i niezbędną infrastrukturą w Pionkach.

Środki otrzymali też do właścicieli obiektów zabytkowych. Z programu „Mazowsze dla zabytków” ponad 1,5 mln zł dofinansowania trafiło na renowację 24 obiektów zabytkowych z regionu radomskiego. Wśród nich znalazły się m.in. II etap kompleksowej konserwacji renesansowego ołtarza w kaplicy Kochanowskich z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu, III etap remontu elewacji kościoła pw. św. Wawrzyńca we Wrzosie czy remont konserwatorski pieców ceramicznych w zabytkowym zespole pieców garncarskich w Iłży. 

Duże wsparcie z nowych programów 

W tym roku radni województwa zdecydowali o uruchomieniu kilku nowych programów wsparcia. Należą do nich m.in. „Mazowsze dla zdrowia kobiety”, „Autobusy dla mazowieckich szkół”, „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”, „Mazowsze dla zwierząt” czy „Mazowsze dla miejsc pamięci”. Każdy z programów cieszył się dużym zainteresowaniem. W regionie radomskim dofinansowanie w wysokości ponad 6,4 mln zł otrzymały 72 projekty. Dzięki środkom z budżetu województwa mazowieckiego zostały zakupione autobusy dowożące dzieci do szkół dla 5 gmin: Jastrzębia, Policzna, Przysucha, Stara Błotnica i Jedlnia-Letnisko. 

25 gmin skorzystało z pomocy finansowej na funkcjonowanie schronisk dla zwierząt w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt”, a 34 – ze środków na modernizację czy wyposażenie domów kultury i centrów integracyjnych. Odnowionych zostanie także 7 miejsc pamięci m.in. zabytkowy obelisk z 1928 r. w Borkowicach, Miejsce Pamięci Narodowej na mogile ofiar pacyfikacji Huciska w gminie Przysucha czy pomnik – grób w Hucisku w gminie Szydłowiec. 

Nabory na 2024 rok już ruszyły!

Trwają nabory do programów wsparcia na 2024 r. Radny województwa Tomasz Śmietanka zaznacza, że samorząd województwa będzie kontynuował wszystkie inicjatywy, które prowadzone były w tym roku.Niektóre z nich przejdą lekką modyfikację, np. program „Mazowsze dla zdrowia kobiety” rozszerzyliśmy także na mężczyzn. W tym roku pomogliśmy w realizacji 782 inwestycji w naszym subregionie. Liczę, że w przyszłym dofinansujemy jeszcze więcej.