Sejmik Województwa Mazowieckiego przeznaczył ponad 10,7 mln zł na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, z których skorzystają m.in. gminy: Szydłowiec, Chlewiska, Mirów, Orońsko oraz powiat szydłowiecki

  • Gmina Szydłowiec otrzymała wsparcie w wysokości 200 000 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Chustki.
  • Gmina Chlewiska otrzymała wsparcie w wysokości 170 000 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ostałów.
  • Gmina Mirów otrzymała wsparcie w wysokości 170 000 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mirówek.
  • Gmina Orońsko otrzymała wsparcie w wysokości 240 000 zł na przebudowę dróg gminnych Guzów – Chronówek, oraz Guzów – Krogulcza Mokra

Powiat szydłowiecki pozyskał od Sejmiku Województwa Mazowieckiego 300 000 zł na przebudowę dróg Szydłowiec – Mirów Stary, oraz Guzów – Wolanów.

Info i foto: Sejmik Województwa Mazowieckiego