Podczas porannej poniedziałkowej sesji Rady Powiatu, powiatowi radni przyjęli zmiany w budżecie powiatu. Zmiany jak się okazuje dosyć istotne.

Wojewoda Mazowiecki zdecydował o przyznaniu dużych środków finansowych z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

Decyzja wojewody może oznaczać, że drogi powiatowe w kierunku Majdowa (odcinek Książek Majdowski) (na zdjęciu głównym) oraz z Jastrzębia do Gąsaw zostaną w najbliższym czasie zmodernizowane.

Wszystko teraz zależy skuteczności w działaniu Starostwa Powiatowego, które jak się okazuje wniosek o dofinansowanie wyżej wspomnianych dróg złożyło w kwietniu 2019 roku. Warunkiem ostatecznym przyznania dofinansowania jest podpisanie umowy z wykonawcami do końca 2019 roku.

Dofinansowanie będzie opiewało na kwotę około 5,5 miliona złotych, z czego ponad 2 miliony to dofinansowanie na drogę Jastrząb – Gąsawy, a ponad 4 miliony na drogę z Szydłowca do Majdowa (odcinek Książek Majdowski)

Poniedziałkowa sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym. Powody takiego trybu starał się radnym wytłumaczyć starosta Włodzimierz Górlicki, argumentując fakt zwołania sesji nadzwyczajnej decyzją wojewody mazowieckiego. Skarbnik Powiatu Dorota Jakubczyk mówiła również o tym, że powiat musiał do dnia 18 listopada przedstawić potwierdzenie zabezpieczenia środków. Temat zbyt szybko zwołanej sesji w szczególności poruszał radny Zdzisław Bąk, zgodził się z nim radny Marek Sokołowski.

Trzymamy kciuki za powodzenie tej sprawy. Mieszkańcom życzymy pozytywnego rozstrzygnięcia.

Poniżej nagranie video z przedmiotowej Sesji Rady Powiatu: