20 lat temu, pierwszego września 2000 r., na ulicy Wschodniej 57 w Szydłowcu, zaczęły działać dwie gminne placówki oświatowe: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 i Publiczne Gimnazjum nr 1. W 2005 roku szkoła otrzymała imię Jana Pawła II.

W 1995 roku Rada Miejska w Szydłowcu podjęła uchwałę o wybudowaniu w mieście trzeciej, nowoczesnej szkoły podstawowej. Budowa ruszyła w października 1997 roku, a całość obiektu oddano do użytku 28 sierpnia 2000 roku.

Na początku w obiekcie funkcjonowały dwie placówki: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Publiczne Gimnazjum nr 1.  W 2003 roku obie szkoły funkcjonują jako Zespół Szkół. Od momentu reformy oświatowej jest już tylko „podstawówka”.

Na przestrzeni lat w placówce pracowało trzech dyrektorów. Od 2000 do 2003 – Henryk Baniak, który był dyrektorem Publicznego Gimnazjum, od 2000 do 2017 – Ewa Świercz (najpierw w PSP, następnie Zespole Szkół), a od 2017 dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II jest Krzysztof Ubysz.

14 września 2005 roku społeczność szkolna wraz z burmistrzem Szydłowca Andrzejem Jarzyńskim wystąpiła do Rady Miejskiej w Szydłowcu z wnioskiem o nadanie szkole imienia Jana Pawła II.

16 października 2005 roku uroczystość nadania imienia rozpoczyna msza święta celebrowana przez księdza biskupa Stefana Siczka, a uroczysty akt nadania Zespołowi Szkół imienia Jana Pawła II odczytuje ówczesna wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Bednarczyk.

10 października 2007 roku, podczas uroczystej mszy świętej w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Szydłówku odbywa się ceremonia poświęcenia i wręczenia Zespołowi Szkół sztandaru, który 20 maja 2019 roku został zmieniony na nowy z racji reformy edukacji i przekształceniu placówki w Publiczną Szkołę Podstawową. Obydwa sztandary ufundowane zostały przez społeczność szkolną, samorząd, a także lokalnych przedsiębiorców i sponsorów.

Z okazji jubileuszu 20 – lecia szkoły, przygotowana została wystawa, przedstawiająca historię placówki, która cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Wystawa przedstawia zmiany, jakie zaszły w wyglądzie pracowni, boisk szkolnych, hali sportowej, auli, korytarzy. Niektórzy z niedowierzaniem przyglądają się zdjęciom z początków funkcjonowania naszej szkoły.

O 20-letniej historii szkoły przypominają nauczyciele na lekcjach wychowawczych. Niektórzy dzielą się swoimi wspomnieniami.

Dzisiaj Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II to nowoczesna placówka oświatowa mogąca pochwalić się wieloma sukcesami dydaktycznymi i sportowymi.

I pomimo, że szkoła ta to już dorosła dwudziestolatka, nadal nazywana jest „nową szkołą”.

Uczniom, dyrekcji, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły ślemy najlepsze życzenia z okazji jubileuszu!

20 lat temu, pierwszego września 2000r., przy ulicy Wschodniej 57 w Szydłowcu, zaczęły działać dwie gminne placówki…

Opublikowany przez Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu Piątek, 25 września 2020