Burmistrz Szydłowca informuje o włączeniu naszego samorządu w dystrybucję węgla po preferencyjnych cenach. W związku z powyższym gmina Szydłowiec zgłosiła zapotrzebowanie na zakup węgla w ramach zakupu preferencyjnego.

Zgodnie z projektem rządowej ustawy, gospodarstwo domowe będzie miało prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w tym roku oraz kolejne 1,5 tony po 1 stycznia 2023 roku.

Aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy będą w dalszym etapie składali do gminy wniosek o zakup preferencyjny. Rozwiązanie to będzie dostępne dla osób, które są mieszkańcami gminy Szydłowiec i są uprawnione do dodatku węglowego.

Weryfikacją wniosków o zakup preferencyjny będzie zajmował się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu, który będzie wydawał stosowne zaświadczenia uprawniające do nabycia węgla, natomiast jednostką organizacyjną Gminy, która będzie odpowiedzialna za sprzedaż węgla na podstawie wcześniej wydanego zaświadczenia będzie Ciepłownia Miejska w Szydłowcu.

W związku z faktem, że ustawa nie weszła w życie o kolejnych etapach postępowania Urząd Miejski w Szydłowcu będzie informować na bieżąco.

Info. Urząd Miejski w Szydłowcu