Uroczystość otworzyła Pani dyrektor mgr Danuta Gnat, która w swym wystąpieniu skierowała ciepłe słowa do zebranych oraz wręczyła nagrody wyróżnionym nauczycielom. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Rady Rodziców, którzy na ręce Pani dyrektor złożyli kwiaty i życzenia dla wszystkich nauczycieli oraz pracowników obsługowych szkoły z okazji ich święta.

W drugiej części uroczystości uczniowie klasy II b pod kierunkiem wychowawczyni Iwony Jasik i Renaty Gromek zaprezentowali program słowno – muzyczny. W repertuarze znalazły się wiersze, piosenki i życzenia, którymi uczniowie chcieli wyrazić swą wdzięczność za trud, poświęcenie i serce wkładane przez nauczycieli w proces kształcenia i wychowania.

Przygotowała: Dorota Suligowska