Szydłowiecka placówka usytuowana przy ulicy Tadeusza Kościuszki zapewania kształcenie na poziomie ogólnym i zawodowym. W liceum ogólnokształcącym znajdziecie klasy profilach: Ochrona Granicy Państwowej, Klasa Ogólnopolicyjna, Klasa Strażacka. W technikum klasy o profilach: Technik Informatyk, Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych. Natomiast w zasadniczej szkole zawodowej znajdziecie zajęcia praktyczne w zawodach: Kucharz, Cukiernik, Stolarz oraz Klasę Wielozawodową. 

Podczas Dnia Otwartego na przybyłych w mury szkoły absolwentów gimnazjum czeka wiele atrakcji, m.in:

– szczegółowe informacje o kierunkach

– pokaz fryzjerstwa połączony z konkursem na najlepszą fryzurę

– pokaz kryminalistyki

– pokazy strzeleckie

– pokazy chemiczne, informatyczne, stolarskie

– zajęcia taneczne/zumba

– zajęcia z samoobrony

– warsztaty żywieniowe

– zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej

– pokazy musztry, elektromechaniki, strażacki

– spożywanie grochówki przygotowanej przez OSP Sadek

– oraz wizyta w CKZiU

Portal Nasz Szydłowiec serdecznie zaprasza do udziału i do wyboru szydłowieckich szkół średnich!

Więcej info na grafikach.

kopdzienotwarty2