Warto podkreślić, iż wszyscy główni instruktorzy prowadzący szkolenia to posiadacze stopni mistrzowskich minimum 5 Dan (tytuł Shihan – „mistrz-profesor”) należący do ścisłej światowej elity Karate Kyokushin Matsushima. Już sam fakt zebrania tak szacownego grona międzynarodowych mistrzów w ramach realizacji tego samego projektu szkoleniowego był w Polsce wydarzeniem bezprecedensowym.

Do dyspozycji ćwiczących wykorzystano stosownie przygotowane zaplecze treningowe CKiR „Orle Gniazdo” oraz Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich, a trzy kilkugodzinne treningi dziennie (z których pierwszy rozpoczynał się już o 7:00 rano) oraz wieczorne seminaria sędziowskie sprawiły, że był to czas wytężonej pracy dla uczestników.

Biorąca czynny udział w zgrupowaniu ekipa szydłowieckich karateków miała wyjątkową okazję nie tylko pogłębić tajniki sztuki Karate pobierając nauki od najlepszych, ale trenować i wymieniać doświadczenia z zawodnikami z różnych krajów świata. I tym razem nasi karatecy nie zawiedli potwierdzając, że Szydłowiec jest jednym z wiodących ośrodków Karate Kyokushin Matsushima w Europie, i to zarówno pod względem poziomu wyszkolenia jak i możliwości organizacyjnych.

Karate Kyokushin to sport i sztuka walki, to również „droga życia” od pokoleń kultywująca szczytne zasady etyczne, postawy moralne i społeczne. To także pasja i ponadczasowe idee wspaniale łączące ludzi bez względu na przynależność narodową, wiek czy pozycję społeczną, kolor skóry czy wyznanie – o czym bezpośrednio osobiście mogli przekonać się wszyscy, którym dane było przebywać w środowisku uczestników obozu. Nie dziwią zatem wyrazy uznania i sympatii z jakimi karatecy spotykali się w społeczności lokalnej Szczyrku.

„Europejski Letni Obóz Karate Kyokushin Matsushima” uzyskał celujące recenzje opinii publicznej światowego środowiska Karate Kyokushin Matsushima, którego powszechnie podnoszonymi atutami były w szczególności bardzo wysoki poziom sportowy i organizacyjny oraz przyjazna, sportowa atmosfera.

Innowacyjnym elementem obozu był jego integralny komponent w postaci wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży realizowanego pod hasłem : „Aktywny wypoczynek z Karate Kyokushin – wypoczynek, kultura, sport i wychowanie”, w ramach którego w projekcie wzięła udział 30 osobowa grupa dzieci i młodzieży z Powiatu Szydłowieckiego, a wśród nich 2 dzieci niepełnosprawnych. Obóz dla dzieci i młodzieży miał charakter wypoczynkowo-sportowy, z rozbudowanym modułem zajęć wymagających aktywności fizycznej, dla chętnych z możliwością uczestnictwa w treningach Karate Kyokushin, oraz częścią edukacyjno-wychowawczą z elementami profilaktyki zdrowotnej i socjoterapeutycznej, wycieczkami i zajęciami na basenie.

Miłym momentem były odwiedziny Starosty Szydłowieckiego – Włodzimierza Górlickiego, który jako gość honorowy z dużym zainteresowaniem zapoznał się ze specyfiką przedsięwzięcia i warunkami wypoczynku dzieci oraz aspektem szkolenia karateków, a uczestnicy obozu otrzymali przy tej okazji od Pana Starosty symboliczne upominki w postaci koszulek z herbem Powiatu Szydłowieckiego.

„Europejski Letni Obóz Karate Kyokushin Matsushima” to niekomercyjne przedsięwzięcie o charakterze pożytku publicznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 17  oraz 6,15 i 32  Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, którego realizacja w całości oparta była na pracy społecznej członków Stowarzyszenia „MUSHIN”, posiadającego profesjonalnie przygotowaną i doświadczoną kadrę gwarantującą  możliwość realizacji zadania tej rangi.

Istotnym elementem realizacji przedsięwzięcia była również promocja regionu szydłowieckiego, realizowana jako społecznie użyteczna inicjatywa Stowarzyszenia MUSHIN we współpracy ze Starostwem Powiatowym i Urzędem Miejskim w Szydłowcu, które przekazały stosowne materiały i publikacje informacyjne służące do realizacji tego celu.

 

 

Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych rezultatów – mówi Wojciech Dobrzański, prezes stowarzyszenia MUSHIN – i to zarówno w aspekcie szkoleniowym, organizacyjnym jak i społecznym. Pragnę przy tej okazji bardzo podziękować Panu Marcinowi Banaszczykowi – właścicielowi portalu Nasz Szydłowiec, za wsparcie medialne naszego przedsięwzięcia.

Wymiana doświadczeń drogą wspólnych treningów oraz unikalna możliwość nauki od najlepszych na świecie, to wartość bezpośrednio skutkująca podniesieniem poziomu wyszkolenia oraz kwalifikacji naszych karateków będąc doskonałym prognostykiem w kontekście dalszej działalności i wyników sportowych, rozwijając dodatkowo cenne kontakty międzynarodowe.

Sprostaliśmy też niezwykle trudnemu pod względem logistycznym wyzwaniu wykorzystując jedynie własny potencjał organizacyjny, osiągając przy tym dostrzeżoną w świecie bardzo wysoką jakość realizacji zadania a trzeba pamiętać, że chodziło o szczególnej rangi przedsięwzięcie o zasięgu międzynarodowym. Prócz dotacji gminnej w wysokości 15 % kosztów wypoczynku 22 osobowej grupy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec realizowanego w ramach oferty konkursowej na wykonanie zadania publicznego, przy realizacji projektu nie angażowano żadnych środków publicznych ani pochodzących ze sponsoringu.

Należy mieć świadomość – kontynuuje prezes Dobrzański – że jako organizacja będąca gospodarzem przedsięwzięcia, dla naszych zagranicznych gości byliśmy nie tylko przedstawicielami polskiego Karate i sportu w ogóle, ale po prostu przedstawicielami Polski – co przyjęliśmy z dumą, po raz kolejny potwierdzając przy tym pozycję Szydłowca jako znaczącego ośrodka sportów walki, z doskonałymi zawodnikami i trenerami, ludźmi z pasją oraz wspaniałą młodzieżą w ogóle. Ujmując kolokwialnie, to w chwili obecnej już doceniana w świecie „szydłowiecka marka” nie tylko o ogromnym znaczeniu dla budowy pozytywnego wizerunku i doskonałej promocji naszego miasta, gminy i regiony, ale z pewnością mogąca stanowić wręcz motor napędowy innych dziedzin życia społecznego, w tym także w aspekcie rozwoju gospodarczego.

Sport w ogóle, a sztuki walki w szczególności nie powinny być jednak postrzegane jedynie przez pryzmat wymiernych wyników sportowych czy umiejętności fizycznych. W przypadku Karate Kyokushin Matsushima nierozłącznym elementem jest bowiem silnie akcentowany aspekt wychowawczy, w tym o szeroko pojętym  znaczeniu socjo-społecznym, oraz rozwijanie pozytywnych cech wolicjonalnych. „Europejski Letni Obóz Karate Kyokushin Matsushima” był również pod tym względem wydarzeniem o znaczeniu szczególnym.

Zgodnie funkcjonującą międzynarodową społeczność obozu stanowili  ludzie pochodzący z różnych części świata, przedstawiciele różnych kultur, środowisk, ras i wyznań, ludzie w różnym wieku i o różnych doświadczeniach. Wymiana międzykulturowa i integracja społeczna, szacunek i przyjaźń, wzajemna pomoc i doskonała współpraca to wartości, które wręcz materializowały się na każdym kroku realizacji tego wyjątkowego przedsięwzięcia.

Warto przy tym wspomnieć – dodaje prezes Dobrzański – że historia Karate Kyokushin w Szydłowcu sięga lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Obecnie to doskonale i wszechstronnie przygotowana kadra i ok. 70 – osobowa grupa aktywnie ćwiczących, w tym kilkunastoosobowa grupa zawodnicza uczestnicząca w rywalizacji sportowej w kraju i zagranicą, przy czym trzon tej grupy stanowią zawodnicy bardzo młodzi. Tylko w okresie ostatnich 4 lat, szydłowieccy karatecy zdobyli łącznie 65 medali licząc jedynie starty w turniejach otwartych rangi minimum ogólnopolskiej, w tym Mistrzostw Polski.

Wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem treningów Karate Kyokushin serdecznie zapraszamy, a szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać pod nr telefonów : 660-631-863 i 504-178-523.