28 września 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu odbyła się próbna ewakuacja.

Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. 

Dokładnie o godzinie 9:08 po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami zachowując wytyczne zawarte w dokumencie szkolnym przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki. Wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę w czasie 3 minut od ogłoszenia alarmu. Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez paniki.

Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji przekazana została dyrektorowi szkoły, który odwołał alarm i uczniowie wrócili na lekcje. Próbna ewakuacja wcześniej została zgłoszona do Państwowej Straży Pożarnej.

Nad przebiegiem ewakuacji czuwali: Naczelnik Wydziału ds. operacyjno-szkoleniowych mł. Bryg. Cezary Wanat i Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Krzysztof Adamczyk oraz nauczyciele Justyna Pisarek i Marian Jarosławski.

info i foto: PSP nr 2 im. Jana Pawła II