Celem działań jest poznawanie nawyków kulinarnych jakie dominują w krajach europejskich oraz promowanie zdrowego odżywiania wśród dzieci . Projekt realizowany jest w ramach platformy eTwinning. Biorą w nim udział uczniowie z czterech państw: Włoch, Turcji, Słowacji oraz Polski. Wszystkie działania wykonywane przez uczestników dokumentowane są na platformie komunikacyjnej TwinSpace.

Każdy uczeń, biorący udział w projekcie, za pośrednictwem tej platformy ma możliwość bezpośredniego komunikowania się z kolegami i koleżankami z uczestniczących w projekcie państw. Koordynatorem wszystkich kulinarnych działań jest wychowawca klasy drugiej, Pani Sylwia Sodel oraz nauczyciel języka angielskiego, Pan Arkadiusz Kwiatkowski.