Drużynowo największą liczbę punktów uzyskało Publiczne Gimnazjum nr 1 w Szydłowcu,

II miejsce zajęło Publiczne Gimnazjum w Chlewiskach, a III miejsce Publiczne Gimnazjum w Orońsku.

Organizatorem i pomysłodawcą konkursu jest Marianna Łaska – nauczyciel geografii w ZS im. Jana Pawła II w Szydłowcu. Fundatorami nagród był Urząd Miejski w Szydłowcu oraz Publiczne Gimnazjum nr 1 w Szydłowcu.

Organizator składa serdeczne podziękowania dla Sponsorów, dzięki którym uczniowie otrzymali bardzo wartościowe książki popularnonaukowe.

W dniu 12 czerwca 2012 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu odbył się II Międzygimnazjalny Konkurs Matematyczno – Chemiczny skierowany do uczniów drugich klas gimnazjów z regionu szydłowieckiego. Celem konkursu było rozwijanie uzdolnień i rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania przedmiotami ścisłymi, jak również kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, współpracy w zespole, oraz stwarzanie możliwości współzawodnictwa i osiągnięcia sukcesu.

I miejsce w konkursie zdobyli uczniowie Publicznego Gimnazjum z Jastrzębia – Aleksandra Kramarska i Jakub Rutkowski.

II miejsce uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II z Szydłowca – Rafał Nojek i Hubert Salamaga.

III miejsce uczniowie Publicznego Gimnazjum z Orońska – Patrycja Maj i Martyna Woźniak.

Wyróżnienie – uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika z Szydłowca – Anna Brela i Paweł Gąska.

Organizatorkami konkursu były nauczycielki Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu: Anna Podsiadła, Jolanta Siwek, Jadwiga Łukasiewicz i Renata Gruszka.

Fundatorami nagród byli: Burmistrz Miasta Szydłowca, Naczelnik Wydziału Edukacji, Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Szydłowcu oraz Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu.

Organizatorki i Dyrekcja Szkoły składają serdeczne podziękowania dla Sponsorów, dzięki którym uczniowie otrzymali wartościowe książki popularnonaukowe.