Andrzej Woda to redaktor naczelny wydawanego od niedawna papierowego miesięcznika Głos Ziemi Szydłowieckiej. Gazeta wydawana jest przez Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej. 

– Dobrze się dzieje kiedy redakcja sprawdza publikowane przez siebie informacje, ale większość szanujących się (i czytelnika) redakcji sprawdza te informacje zanim wydrukuje i rozkolportuje gazetę. Panie Redaktorze Woda, Pana gazeta zawiera wiele głupot na mój temat. Właśnie dlatego założyłem Panu sprawę w sądzie. Na pierwszym posiedzeniu się Pan nie pojawił. Szkoda, że boi się Pan stanąć na sali sądowej, żeby wyjaśnić wypisywane w pańskiej gazecie rewelacje – napisał na facebooku asystent burmistrza.

Dziś dowiedzieliśmy się, że Głos Ziemi Szydłowieckiej przeprosi Michała Kwiatka. Odbyło się posiedzenie pojednawcze w sprawie pomówienia Michała Kwiatka jakiego dopuściła się redakcja Głosu Ziemi Szydłowieckiej w swoim pierwszym numerze.

W trakcie posiedzenia doszło do pojednania. Strony ustaliły, że redakcja Głosu Ziemi Szydłowieckiej oraz wydawca, Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej przeprosi na łamach prasy lokalnej oraz we własnej gazecie Michała Kwiatka za nieprawdziwe informacje, które narażają go na utratę zaufania społecznego oraz stawiają go w niekorzystnym świetle. Redakcja Głosu Ziemi Szydłowieckiej zadeklarowała także, że dołoży wszelkich starań, aby podobna sytuacja nie miała miejsca w przyszłości. To nie pierwsze przeprosiny, które redakcja wystosuje wobec P. Kwiatka. Pierwsze przeprosiny, dotyczące innego artykułu, pojawiły się we wrześniowym wydaniu Głosu Ziemi Szydłowieckiej (zdjęcie poniżej)

kwiatekglos