Gmina Orońsko ubiegała się o dotację na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Orońsku.

Dnia 16 lutego złożony został przez gminą Orońsko wniosek o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP-2023”.

Informujemy, iż decyzją Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Gmina Orońsko otrzymała maksymalną kwotę dofinansowania, wynoszącą 150 000,00 zł.

Gmina będzie mogła kupić nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym, który wpłynie na wzrost efektywności i skuteczności w działaniach ratowniczych, prowadzonych przez druhów jednostki OSP Orońsko.

Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym będzie służył strażakom-ochotnikom podczas akcji ratowniczo-gaśniczych i z pewnością wpłynie na jakość i bezpieczeństwo prowadzonych przez nich działań, podczas których narażają własne życie. Zakup nowego pojazdu oznacza także wzrost bezpieczeństwa mieszkańców, zarówno Gminy Orońsko, jak również całego powiatu. Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego przyczyni się także do poprawy jakości powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń” – mówi Piotr Grela – Kierownik Referatu Rozwoju i Gospodarki Komunalnej gminy Orońsko.

Info i foto: Gmina Orońsko