Sporo jesiennych prac drogowo – chodnikowych/ remontowo – budowlanych wykonała gmina Szydłowiec w ostatnich jesiennych tygodniach.

Pod koniec października rozpoczęto pierwszy etap przy budowie nawierzchni ulicy Różanej polegający na wyłożeniu kostką brukową o gr. 8 cm powierzchni 750 m² na odcinku o długości 250 m.b. Wartość kosztorysowa prac to 126 tys.

31 października odbył się odbiór zadania „Budowa chodnika w ul. Hubala w Szydłowcu I etap realizacji” – odcinek od ul. Kościuszki do ul. Powstania Listopadowego. Nowy chodnik został ułożony na długości 150 m, jego powierzchnia wynosi 474,92 m². W ramach realizacji tego zadania wykonano również wjazdy na posesje, przebudowano przejścia dla pieszych oraz zamontowano oznakowanie drogowe.

5 listopada odbył się oficjalny odbiór wybudowanego chodnika przy ulicy Staszica. Zamontowano również nowe oznakowanie pionowe wprowadzając zmianę organizacji ruchu na tym ciągu. Koszt wykonanych prac wyniósł 56.142,12 zł.

Przy Regionalnym Centrum Biblioteczno – Multimedialnym utworzony został łącznik parkingu z budynkiem Centrum. Łącznik ma ułatwić dostęp do rampy dla osób niepełnosprawnych.

Wykonany został również długo wyczekiwany przez mieszkańców chodnik przy ulicy 1 – Maja.

Zlikwidowana została bariera architektoniczna na osiedlu Wschód, przy ciągu budynków w których znajduje się wiele sklepów.

Nowej drogi doczekali się mieszkańcu Jankowic, gdzie poszerzono jezdnię, położono nową nawierzchnię, a także wybudowano chodnik i utwardzono pobocza. Na to zadanie gmina pozyskała dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Droga nie została wykonana w całości, dalsza jej część zostanie wyremontowana w 2021 roku.

Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg w ostatnim czasie wykonali również kilka punktowych remontów. Uzupełnili brakującą kostkę w chodniku na ul. Wschodniej oraz obniżyli krawężniki przy przejściu dla pieszych. Wykonane zostały również prace na ul. Ogrodowej, gdzie wymieniony został fragment chodnika ułożonego z płyt betonowych na kostkę brukową. Uzupełnione zostały także miejsca w chodniku, w których przed laty rosły drzewa.