Stanowczo będą reagować na wykroczenia popełniane przez tych użytkowników dróg.

Jesienią zmrok zapada coraz wcześniej. Mając na uwadze bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, szydłowiecka policja będzie prowadzić działania „Bezpieczni po zmroku”. Funkcjonariusze w ramach zadań stałych do służby, będą zwracać szczególną na rowerzystów oraz pieszych poruszających w godzinach wieczorowo-nocnych. W sposób stanowczy będą egzekwować obowiązek używania elementów odblaskowych i prawidłowego oświetlenia rowerów.

Policja przypomina, że pieszy uczestnik ruchu drogowego, poruszający się po drodze poza terenem zabudowanym , ma obowiązek posiadania odblasków. Pamiętać należy, że elementy odblaskowe powinny być noszone przez pieszych w taki sposób, aby były widoczne przez kierowców. Najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie odblasku na odzieży zewnętrznej od strony jezdni. Brak elementu odblaskowego wyczerpuje znamiona wykroczenia drogowego, za który grozi mandat karny w wysokości do 100 zł.

Działania „Bezpieczni po zmroku będą prowadzone długoterminowo w ramach programu Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych w Ruchu Drogowym, jako część kampanii prewencyjno-edukacyjnej „B&N”, czyli B-jak bezpieczny, N-jak niechroniony.

sierż. Marlena Skórkiewicz