14 października 29 podmiotów wspólną decyzją powołało do życia Lokalną Organizację Turystyczną Ziemi Radomskiej.

Wśród współzałożycieli LOTu jest Gmina Szydłowiec. Głównym celem organizacji jest kreowanie wizerunku regionu radomskiego jako idealnego miejsca na wyjazd rekreacyjno-wypoczynkowy. Uczestnictwo w Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Radomskiej umożliwi aktywny wpływ na rozwój turystyki w naszym regionie, a przede wszystkim otworzy nowe możliwości pozyskiwania funduszy na działania z zakresu turystyki.

Współpraca między członkami LOT pozwoli na wzajemne działania promocyjne i marketingowe propagujące atrakcje turystyczne całego regionu radomskiego. Patrząc na potencjał poszczególnych podmiotów śmiało można stwierdzić, że ta współpraca będzie owocna, a Szydłowiec dołoży do tego wszelkich starań, tym bardziej, że nasza reprezentacja przedstawia się następująco.

W Radzie Stowarzyszenia zasiada Aneta Furmańska – zastępca burmistrza Szydłowca oraz Przewodnicząca Zespołu ds. Turystyki w Gminie Szydłowiec. Warto nadmienić, że w składzie zarządu organizacji znalazła się Magdalena Nowacka – zastępca przewodniczącej Zespołu ds. Turystyki w Gminie Szydłowiec, która została wybrana na stanowisko wiceprezesa.

info: UM Szydłowiec
foto: Rafał Sadowski/UM Radom