10 maja 2018 roku o godzinie 10.00 w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu, w budynku przy ul. Folwarcznej, rozpoczęła się XV edycja cyklicznego konkursu regionalnego, adresowanego do uczniów gimnazjów i szkół średnich powiatu szydłowieckiego – w tym roku pod zmodyfikowaną stosownie do wielkiej rocznicy nazwą – „Wędrówki regionalne po Ziemi Szydłowieckiej w 100-lecie Niepodległości”.

Honorowy patronat nad konkursem tradycyjnie objęli Starosta Szydłowiecki pan Włodzimierz Górlicki i Burmistrz Szydłowca pan Artur Ludew – fundatorzy nagród, którzy uświetnili swoją obecnością inaugurację imprezy. Wśród gości obecni byli również pan Marek Artur Koniarczyk – przewodniczący Rady Miasta Szydłowca, pani Anna Majstrak – przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miejskiej (również fundatorka jednej z nagród), a także nieodłącznie związane z organizację poprzednich edycji konkursu panie Krystyna Hanc i Ewa Walczak.

Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwała Komisja w składzie: Aneta Furmańska – Dyrektor Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty, Inga Pytka – Sobutka z Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego i Krzysztof Prześlakowski z Wydziału Informacji i Promocji Urzędu Miejskiego.

W konkursowe szranki stanęło sześć trzyosobowych drużyn: gimnazjaliści z PSP nr 1 i PSP nr 2 w Szydłowcu, z PSP w Orońsku, z PG w Mirowie, a także dwa zespoły licealistów: z ZSO im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu i z ZS im. KOP w Szydłowcu.

Zanim drużyny wymienionych szkół pojawiły się w finale, uczniowie musieli w etapie szkolnym przygotować kartę pamiątkową z okazji jubileuszowej XV edycji konkursu –przesłane prace były równoznaczne z kwalifikacją i stały się ważnym elementem dekoracji, na tle której drużyny prezentowały swoją wiedzę i umiejętności.
Obecnych na jubileuszowych zmaganiach gości powitała dyrektor szkoły, pani Danuta Gnat, która podkreśliła znaczenie i wkład konkursu dla rozwijania postaw patriotycznych i poszerzania wiedzy o Małej Ojczyźnie.
Konkurs składał się z dwóch części, z których pierwsza polegała na prezentacji znanej postaci XX-lecia międzywojennego (np. polityk, aktor, pisarz, muzyk, malarz) w formie przebrania jednego z członków drużyny za wybraną osobistość oraz gawędy, inscenizacji itp.

Przed jurorami i zgromadzoną publicznością przesunęły się barwne i znane postacie II Rzeczpospolitej: Józef Piłsudski, Bolesław Wieniawa Długoszowski, Adolf Dymsza, Eugeniusz Bodo, Julian Tuwim, ale również jedna z opowieści dotyczyła pani Zofii Stachowskiej. Wszystkie drużyny wykazały się kreatywnością i niewątpliwą wiedzą o prezentowanych postaciach, skupiając się – zgodnie z regulaminem – na mniej znanych aspektach biografii, anegdotach i ciekawostkach.

Podczas gdy jurorzy podliczali punkty w pierwszej konkurencji, zawodnicy i widzowie obejrzeli prezentację multimedialną, przedstawiającą historię konkursu Wędrówki regionalne po Ziemi Szydłowieckiej.
Kolejna konkurencja wymagała od zawodników koncentracji, bowiem sprawdzała wiedzę drużyn na temat historii Ziemi Szydłowieckiej w latach 1795-1939, dziejów Polaków w okresie walk o niepodległość, ze szczególnym uwzględnieniem bohaterów tych wydarzeń i ich związków z Ziemią Szydłowiecką. Złożony z 25 pytań quiz Bohaterowie walk o niepodległość na Ziemi Szydłowieckiej zawodnicy rozwiązywali na kartach odpowiedzi – czas przeznaczony na każde pytanie i rozwiązanie całego testu wyznaczała prezentacja multimedialna, dzięki której zgromadzeni w sali widzowie mogli śledzić na bieżąco zagadnienia quizu. Po zebraniu kart odpowiedzi pani Marzena Pielas przedstawiła rozwiązanie quizu, aby wszyscy mogli na bieżąco zaspokoić ciekawość co do własnej wiedzy o regionie.

W czasie obrad jury uczestnicy konkursu, ich opiekunowie, obecni goście oraz młodzież obejrzeli program artystyczny Koncert dla Niepodległej przygotowany przez panią Renatę Gromek – były to wzruszające muzyczne życzenia, na które złożyły się: hejnał Szydłowca odegrany przez Jakuba Zyzmana oraz patriotyczne pieśni i piosenki z czasów od XIX wieku do współczesności, poprzedzone historycznym komentarzem-zapowiedzią pani Małgorzaty Piwowarczyk.
Wykonawcami piosenek byli: Julia Salamaga, Natalia Romelczyk, Patrycja Przygodzka, Julia Górlicka, Daria Augustyniak, Adrian Nikodym, Zuzanna Czupryn i Julia Masiarz. Piosenkom towarzyszyły instrumentalistki: Wiktoria Mączka na gitarze, Marta Matla na flecie poprzecznym i Julia Jaworska na saksofonie.

Ostateczne wyniki finalnych zmagań konkursowych przedstawiła pani Aneta Furmańska, która pogratulowała wszystkim uczestnikom wiedzy, umiejętności, zaangażowania i kreatywności. Konkurs wygrali uczniowie ZSO im. H. Sienkiewicza, drugie miejsce zajęli uczniowie PSP nr 2 w Szydłowcu, trzecie – drużyna z ZS im. KOP w Szydłowcu, czwarte – zespół PG w Mirowie.

Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Starostę Szydłowieckiego – pana Włodzimierza Górlickiego, Burmistrza Szydłowca – pana Artura Ludwa, Agnieszkę Górską – radną Sejmiku woj. mazowieckiego oraz Annę Majstrak – przewodniczącą Komisji Oświaty Rady Miejskiej; pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia ufundowane przez Radę Rodziców przy PSP nr 1 w Szydłowcu.
Organizatorami konkursu byli nauczyciele PSP nr 1 w Szydłowcu: Marzena Pielas, Małgorzata Piwowarczyk i Robert Górlicki.

Organizatorzy dziękują wszystkim, bez których organizacja tej i poprzednich edycji konkursu nie mogłaby dojść do skutku. Tylko dzięki Waszemu zaangażowaniu, serdeczności i wsparciu naszych działań mogliśmy krzewić w sercach młodych ludzi umiłowanie Ojczyzny – jej historii, kultury i sztuki.

info: PSP nr 1 im. Jana III Sobieskiego

Więcej zdjęć: