Poradnia Pscyhologiczno – Pedagogiczna w Szydłowcu to placówka, która wspiera zarówno dzieci, młodzież, nauczycieli, jak i rodziców. Działa nieprzerwanie od 1972 roku. Do zadań poradni należy m.in.: możliwie wczesne wykrycie u dzieci zaburzeń rozwojowych oraz podejmowanie działań korekcyjno – kompensacyjnych, diagnozowanie przyczyn i trudności w nauce i niepowodzeń w szkole, a także działania z zakresu problematyki dotyczącej promocji zdrowia fizycznego, psychicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom czy nieprzystosowaniu społecznemu. Od trzech lat placówka prowadzi również wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami. Wielu podopiecznych placówki otrzymuje zalecenie poddania się terapii integracji sensorycznej. Do tej pory poradnia nie dysponowała odpowiednim pomieszczeniem wyposażonym w specjalistyczny sprzęt. – Po tym jak przedstawiciele placówki skontaktowali się z nami, zapoznaliśmy się z potrzebami i zdecydowaliśmy o zakwalifikowaniu poradni do udziału w projekcie „Doświadczenie Świata” – mówi Bohdan Pecuszok, prezes Fundacji Rosa. – Od 2011 roku udało nam się zrealizować 32 sale terapeutyczne na terenie całego kraju. Niedługo ruszamy z kolejną edycją programu.

Fundacja Rosa wyposażyła placówkę w niezbędny sprzęt umożliwiający profesjonalną terapię sensoryczną. W nowo powstałej sali znajdują się m.in: platformy podwieszane, deskorolka, bungee, deska rotacyjna, wałek tunel, hamak, mata z kolcami, rampa, wstążka czy specjalne schody. Dzięki nim możliwa będzie terapia 15 podopiecznych , których liczba, jak zapowiada dyrektorka placówki wzrośnie w przyszłym roku. – To pierwsza taka sala w całym powiecie. Rodzice już dopytują o możliwości zgłaszania dzieci – mówi Elżbieta Szymańska, dyrektorka poradni. – Cieszymy się, że Fundacja Rosa dostrzegła nasze potrzeby i sfinansowała zakup sprzętu. Bez tej pomocy prowadzenie tej nowoczesnej terapii nie byłoby możliwe.


Uroczystość otwarcia sali do integracji sensorycznej odbędzie się w czwartek 6 grudnia o godz. 14.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szydłowcu (ul. Kościuszki 185).

O Fundacji Rosa

Fundacja Rosa – Wytwórnia dziecięcej radości powstała w 2004 roku. Od tego czasu aktywnie działa w Polsce jako organizacja pożytku publicznego. Fundusze, które otrzymuje w ramach corocznej akcji przekazywania 1% podatków na cele charytatywne, przeznacza na wspomaganie dzieci i młodzieży w dwóch obszarach działań: edukacji oraz terapii. We wrześniu 2011 roku Fundacja Rosa dołączyła do grona organizacji zrzeszonych w Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

W imię zasady, że tylko aktywne działanie prospołeczne może zmieniać świat na lepsze, od początku istnienia organizacja prowadzi akcję „Twoja Szkoła”, której celem jest wspieranie konkretnych placówek edukacyjnych. Każda z nich otrzymuje unikalny identyfikator, dlatego sumy pochodzące z akcji 1% dla OPP  trafiają do wybranych szkół.

Kolejnym przedsięwzięciem, którego realizacja rozpoczęła się w 2010 roku, jest program „Pokój Uśmiechu”. Dzięki niemu w lecznicach powstają przyjazne miejsca – poczekalnie i pomieszczenia do zabawy – w których najmłodsi pacjenci wraz z rodzicami mogą choć na chwilę zapomnieć o chorobach i trudach leczenia. Do chwili obecnej zrealizowanych zostało 15 takich pomieszczeń. Uzupełnieniem pokoi uśmiechu jest najnowszy projekt „Kartka ze szpitala”, prowadzony na szpitalnych oddziałach dziecięcych.  Dzieci dzięki udziałowi w warsztatach plastycznych, podczas których wykonują kartki do najbliższych i przyjaciół, dzielą się swoimi emocjami, zapominają o rozłące i wyzwalają się ze stresu towarzyszącego pobytowi w szpitalu. Do tej pory do akcji włączyło się 9 placówek w całym kraju, które otrzymały bezpłatnie pakiet materiałów do realizacji warsztatów.

Ważnym aspektem działalności Fundacji Rosa jest wspieranie placówek specjalistycznych w zakresie wyposażania pomieszczeń terapeutycznych do rehabilitacji dzieci  z deficytami rozwojowymi oraz niepełnosprawnych w ramach programu Doświadczanie Świata. Są to sale do stymulacji sensorycznej oraz sale doświadczania świata, funkcjonujące w szkołach integracyjnych oraz innych placówkach oświatowych w całym kraju. Dzięki wsparciu Fundacji Rosa 21 z nich wzbogaciło się o pomieszczenia terapeutyczne, kolejnych 11 sal jest na ukończeniu.  To dzięki dotacjom, darowiznom oraz w szczególności 1% podatku Fundacja Rosa przywraca dzieciom uśmiech!

Więcej na stronie: www.fundacjarosa.pl