W tym roku pielgrzymowało 130 osób i – trzeba dodać – duża grupa pielgrzymów po raz pierwszy. Także po raz pierwszy udał się do Ostrej Bramy wikariusz parafii w Szydłowcu ks. Norbert Skawiński , który sam do niedawna pracował w parafii NSJ w Skarżysku Kamiennej i wielokrotnie uczestniczył w ostrobramskich apelach młodych. Po wyruszeniu pielgrzymki, którą pobłogosławił proboszcz szydłowieckiej fary ks. Dziekan Adam Radzimirski, , inicjator pielgrzymek pieszych do Ostrej Bramy z Szydłowca ks. Andrzej Kania, ogłosił nominację ks. Norberta na przewodnika pieszych pielgrzymek z Szydłowca, co spotkało się z entuzjazmem pątników.

Po odśpiewaniu godzinek, i krótkim odpoczynku , pielgrzymi wyruszyli drogą w kierunku Skarżyska Książęcego , gdzie nieopodal pomnika partyzanckiego posilili się przygotowanym posiłkiem. Następnie wśród modlitwy różańcowej i w asyście skarżyskich policjantów pielgrzymi przekroczyli drogę międzynarodową nr 7, aby przechodząc między pięknymi widokami uwielbiać śpiewem i modlitwą piękno stworzonego świata.

Po dotarciu do Skarżyska pielgrzymi „wspinali się” do Ostrej Bramy ulicą Spółdzielczą, aby przywitani dźwiękiem dzwonów, uśmiechami „ szydłowiaków” którzy samochodami przybyli na ich wejście do Ostrej Bramy oraz pielgrzymów rowerowych, klęknąć przed Panią Ostrobramską i wsłuchać się w słowa przywitania księdza Kustosza. Na Mszy Świętej, której przewodniczył wikariusz ostrobramski ksiądz Krzysztof Wróbel , kaznodzieja ksiądz Andrzej Kania wskazał pielgrzymom drogowskazy duchowe płynące z pielgrzymowania do Matki Bożej. Po modlitwie koronką Miłosierdzia pątnicy powrócili do Szydłowca będąc pewni że po raz piąty wyruszą do Ostrej Bramy już za rok.

TUTAJ zdjęcia