Powstaną kina, które zachowując praktycznie najważniejsze zalety komercyjnych kin sieciowych, w szczególności wysoką jakość obrazu i dźwięku, nie będą posiadać ich ograniczeń w postaci narzuconego z góry repertuaru, braku dostępności wielu tytułów i krótkiego czasu kinowej eksploatacji, po której film schodzi z ekranu bezpowrotnie.

Cel konkursu

Celem Konkursu jest wyłonienie lokalizacji, w których powstaną KzR. W Konkursie mogą wziąć udział podmioty publiczne i prywatne z terenu woj. mazowieckiego, zainteresowane stworzeniem KzR i dysponujące lokalem użytkowym, w którym znajduje się osobne pomieszczenie bądź jest możliwość wydzielenia takiego pomieszczenia, o następujących parametrach:

• powierzchnia od 30 – 100 m²,

• wysokość – minimum 260 cm,

• zasilanie 230 V,

• dostęp do Internetu o prędkości minimum 10 Mb/s (downloading),

które złożą kompletne wnioski konkursowe w terminie do 1 grudnia 2013 roku.

Laureaci Konkursu zostaną przyłączeni do sieci KzR, zapewniającej dostęp do systemu dystrybucji filmów i innych treści audiowizualnych. Mają też możliwość uzyskania wsparcia finansowego na wyposażenie Kina.

Wnioski konkursowe, wraz z wymaganymi załącznikami, w tym zdjęciami lokalu, można składać drogą elektroniczną na adres: konkurs@kinozarogiem.pl  (złożenie wniosku zostanie potwierdzone zwrotnym e-mailem), bądź wysłać listem poleconym na adres:

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji ul. Stępińska 22/30, 00-703 Warszawa,

z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na KzR” (decyduje data stempla pocztowego). Szczegółowe wytyczne dotyczące wniosku konkursowego umieszczono w regulaminie Konkursu. Regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz wymagane załączniki dostępne są na stronie internetowej www.kigeit.pl oraz www.kinozarogiem.pl