W niedzielę, 5 listopada o godz. 17.00, Szydłowieckie Centrum Kultury zaprasza do Galerii KAPLICA ZAMKOWA  na otwarcie wystawy ikon Ks. Stanisława Drąga pt. KOLORAMI PISANE IMIĘ  BOGA.

Ks. Stanisław Drąg urodził się w 1941 r. w Kałkowie k. Ciepielowa. Po ukończeniu liceum im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, odbył studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Równocześnie uczęszczał na wykłady z historii sztuki, a także brał udział w zajęciach rysunku i kompozycji u prof. Antoniego Michalaka z Kazimierza Dolnego. Ks. Stanisław Drag zdobył także wiedzę z dziedziny konserwacji zabytków u prof. Rudolfa Kozłowskiego z Krakowa – Kustosza Wawelu.

Przez kilkadziesiąt lat kapłaństwa związany był z Radomiem. Budowniczy kościoła pw. Świętej Jadwigi na Osiedlu Akademickim.

Od najmłodszych lat ulubionym zajęciem kapłana jest rysowanie i malowanie tego co, go otacza, z czym spotyka się na co dzień. Są to krajobrazy rozległych łąk, scenki
z rodzinnej wsi.

Spotkanie z liturgią cerkiewną w czasie studiów lubelskich spowodowało ogromne zainteresowanie pisaniem ikon. Pierwsze powstały w 1968 r. a więc prawie 50  lat temu. Autor  nazywa swoje ikony deskami do nieba, swoją „wieczorną, a wielokrotnie nocną, modlitwą ukrytą w malowanych deskach”.

W 2001 r. ks. Stanisław Drąg został przyjęty w poczet członków Związku Polskich Artystów Plastyków, a w roku 2006 została wydana jego książka pt. „Kolorami pisane Imię Boga”.