Pani Dyrektor Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek

Małgorzacie Bernatek

Z powodu śmierci  Męża Krzysztofa

Wyrazy  serdecznego współczucia składa

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowca