Przed dalszym niszczeniem zabezpiecza będzie także harmonia ręczna klawiszowa pochodząca najprawdopodobniej z Austrii. Z grupy chordofonów zakonserwowane zostaną: skrzypce klejone Stanisława Wnuka ze Sroczkowa oraz cymbały rzeszowskie Jana Sowy z Piątkowej. Membranofony wymagające odrestaurowania i zabezpieczenia przed dalszym niszczeniem to ciekawy bęben dwumembranowy Aleksandra Pasika z malunkiem na skórze oraz miedziany kocioł datowany na początek XVIII w.

Najważniejszym rezultatem podjętej konserwacji będzie przystosowanie instrumentów do celów ekspozycyjnych i powstrzymanie procesu niszczenia. Poprawa wyglądu instrumentów zwiększy możliwości upowszechniania instrumentalnego dziedzictwa narodowego i działań edukacyjnych prowadzonych w siedzibie muzeum a także poza siedzibą.

Prace konserwatorskie rozpoczęły się w maju a zakończą się w listopadzie 2014 roku.

Całkowity koszt realizowanego zadania wynosi 37 550 zł, w tym dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosi 30 000 zł, z budżetu Województwa Mazowieckiego 7 550 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z Budżetu Województwa Mazowieckiego