Obecnie bardzo dużym problemem jest kwestia kontaktów rodzica z dzieckiem, które mieszka z drugim rodzicem.

Sytuacja jaką przeżywamy nie była przewidziana w żadnym kodeksie i do pewnego momentu nikt nie wiedział jak sobie z tą sytuacją poradzić, czy rodzic powinien spotykać się z dzieckiem, zgodnie z postanowieniem Sądu, czy ze względu na panująca pandemię, kontakty powinny być zawieszone ?
Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w informacji z Ministerstwa Sprawiedliwości, które brzmi, następująco :

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami co do realizacji w okresie pandemii COVID-19 osobistych kontaktów z małoletnimi dziećmi przez rodziców żyjących w rozłączeniu, Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, że obowiązują wszystkie postanowienia sądów w tym zakresie. W mocy pozostają zarówno postanowienia prawomocne, jak i nieprawomocne, lecz natychmiast wykonalne, wydane w trybie zabezpieczenia.

Brak realizacji tych postanowień może prowadzić do wszczęcia odpowiedniego postępowania, a następnie nakazania zapłaty określonej sumy pieniężnej na podstawie przepisów art. 59815 , art.59816 i art. 59822 Kodeksu postępowania cywilnego.

Odmowa wykonania orzeczenia sądu może wynikać jedynie z zakazów, wynikających z zastosowanej kwarantanny.

Biuro Komunikacji i Promocji

Ministerstwo Sprawiedliwości”

Powyższe jasno wskazuje, że pandemia nie może być wymówką do zabraniania kontaktów i mają się one odbywać w sposób jak dotychczas, wyjątkiem jest przebywanie w obligatoryjnej kwarantannie.

Adw.LL.M.Michał Podgórski

Osoby zdjęcie utworzone przez prostooleh – pl.freepik.com