Znajdują się na północ od Orońska przy drodze E-7.

Na terenie wsi Krogulcza znajduje się pomnik bitwy powstania styczniowego stoczonej 21 stycznia 1863 roku we wsi Kowala przez powstańców z ekspedycją wojsk rosyjskich z Radomia. Poległych 15 powstańców pochowano w Krogulczy Mokrej.

We wsi znajduje się kapliczka z drewnianą figurką św. Jana Nepomucena. Można tu również podziwiać rzadki okaz dębu o czterech koronach zwany czwartakiem.