W sobotę 28 listopada sześciu alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu przyjęło święcenia diakonatów, wśród nich Krystian Korba z Szydłowca, wywodzący się z Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szydłówku.

Alumni złożyli przyrzeczenie posłuszeństwa biskupowi, życia w celibacie i regularnego odmawiania Liturgii Godzin.

Podczas śpiewu Litanii do Wszystkich Świętych diakoni leżeli twarzą do posadzki. Podobnie zrobią za pół roku podczas święceń kapłańskich.

Kluczowym momentem liturgii było nałożenie rąk przez biskupa i odmówienie modlitwy święceń. – Prosimy Cię, Panie, ześlij na nich Ducha Świętego, aby ich umocnił siedmiorakim darem Twojej łaski do wiernego pełnienia dzieła posługi. Niech odznaczają się wszystkimi cnotami: miłością bez obłudy, troskliwością o chorych i biednych, powagą pełną pokory, czystością bez skazy i przestrzeganiem duchowej karności. Niech w ich obyczajach jaśnieje zachowywanie Twoich przykazań, aby czystość ich życia pociągała lud Boży do naśladowania. Niech świadectwo czystego sumienia pomaga im mocno i niezachwianie trwać w Chrystusie. Niech naśladując na ziemi Twojego Syna, który przyszedł nie po to, aby Mu służono, lecz aby służyć, dostąpią królowania z Nim w niebie – wybrzmiewały słowa modlitwy konsekracyjnej.

Po wyświęceniu nowi diakoni otrzymali właściwy strój – stułę i szatę zwaną dalmatyką.

Diakoni pomagają biskupom i księżom w pracy duszpasterskiej. Głoszą Ewangelię, mogą udzielać Komunii, chrztu, asystować przy ślubach, przewodniczyć modlitwom, obrzędom pogrzebu, nosić Wiatyk do chorych, a także mówić kazania.

Krystian Korba już w maju 2021 roku przyjmie święcenia kapłańskie i zostanie księdzem.

foto i info: Radio Plus Radom