Na terenie Gminy Orońsko ruszyła, pod auspicjami Wójta Gminy – Henryka Nosowskiego, akcja „Książka za sprzątanie”. Pomysłodawcą i koordynatorem tego projektu jest Prezes Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko i jednocześnie Przewodniczący Rady Gminy Orońsko – Sylwester Różycki.

Celem tej akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na aspekty szanowania wspólnego dobra, jakim jest teren gminy, a w szczególności zaangażowanie młodego pokolenia do czynnej dbałości o miejsca pamięci i atrakcje turystyczne Gminy Orońsko.

23 marca 2019 r. wolontariusze, tj. uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Orońsko wzięli udział w sprzątaniu obszaru wokół pomnika czynu chłopskiego w Guzowie.

W słoneczne, sobotnie przedpołudnie młodzież, wyposażona w odpowiedni sprzęt, błyskawicznie poradziła sobie z uporządkowaniem wyznaczonego terenu. Wszystkie zaangażowane osoby otrzymały okolicznościową książkę z dedykacją i podziękowaniami wójta, którą wręczył pomysłodawca i koordynator akcji.

Tym razem uczestnicy otrzymali książkę, autorstwa Tomasza Palacza, pt.: „Franciszek Ksawery Christiani”, prezentującą postać generała, dyrektora Dyrekcji Generalnej Dróg i Mostów w Królestwie Polskim, prekursora stworzenia w Orońsku ośrodka kulturalnego oraz projektanta traktu krakowskiego przechodzącego przez Orońsko i łączącego Kraków z Warszawą czyli obecnej krajowej trasy nr 7.

Jednocześnie Prezes Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko przypomniał uczestnikom akcji, iż te osoby które systematycznie będą angażować się w takie działania otrzymają od stowarzyszenia certyfikat potwierdzający pracę wolontariacką na rzecz społeczności lokalnej. Takie zaświadczenie daje możliwość uzyskania dodatkowych punktów przy rekrutacji do szkół średnich. Następna akcja z cyklu „Książka za sprzątanie” odbędzie się na początku kwietnia, podczas której planowane jest sprzątanie otoczenia pomnika przyrody – Dębu Czwartaka. Zachęcamy do śledzenia ogłoszeń na stronie internetowej stowarzyszenia.