Inicjatywa samorządu województwa „Kulturalna szkoła na Mazowszu” okazała się dużym sukcesem. Dzięki akcji do tej pory około 310 tys. uczniów mogło zwiedzić mazowieckie instytucje kultury za symboliczną złotówkę. A od 15 lipca programem objęte zostały również osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie.