W programie spotkania:

• Prezentacja projektu Kulturalni Edukatorzy

– Założenia projektu

– Program warsztatowy

– Wytyczne konkursu na współorganizację wydarzeń

• część dyskusyjno warsztatowa na temat współpracy oświata – kultura w regionie.

Czas trwania spotkania: ok. 3 godziny.

Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury to trzyletni projekt Mazowieckiego Instytutu Kultury, którego celem jest wzmacnianie środowiska animacji i edukacji w województwie mazowieckim. W ramach projektu przeprowadzimy diagnozę środowiska zajmującego się animacją i edukacją w województwie mazowieckim, spotkania inicjujące wraz z debatami o kulturze i oświacie, cykle warsztatowe, webinaria oraz konkursy na współorganizację projektów tworzonych i realizowanych we współpracy między kulturą a oświatą.

Prosimy o potwierdzenie chęci udziału w spotkaniu rejestrując się w formularzu internetowym: TUTAJ

W razie pytań prosimy o kontakt z Natalią Roicką: n.roicka@mik.waw.pl, Tel.: 22 586 42 25.

Wszystkie aktualne informacje na stronie www.mazowieckieobserwatorium.pl w zakładce projekty. Operatorem projektu jest Mazowiecki Instytut Kultury.