Jest to zbiórka funduszy na rzecz dzieci wychowujących się poza własną rodziną, w tym na tworzenie programów, które pozwolą im spokojnie dorastać. Zebrane pieniądze w kwocie 372,70 zł zostały przekazane Towarzystwu „Nasz Dom”.

Koordynatorami zbiórki w szkole byli pani Anna Świerczyńska – Liszka i pan Krzysztof Ubysz.