W powiecie szydłowieckim lekarz, pielęgniarka i kierowca dysponujący specjalistycznym środkiem transportu, są dostępni dla pacjentów przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wszystkie podmioty lecznicze realizujące świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, zobowiązane są zapewnić dostępność lekarza dla zadeklarowanych pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00.

Na terenie powiatu szydłowieckiego tego typu świadczenia zapewniają:

• Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Szydłowcu

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chlewiskach

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Orońsku

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mirowie

Świadczenia lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są ambulatoryjnie oraz w uzasadnionych stanem zdrowia przypadkach – w domu pacjenta.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to przedłużenie świadczeń lekarskich i pielęgniarskich podstawowej opieki zdrowotnej. Pomoc świadczona jest codziennie, po godzinach pracy przychodni, od godz. 18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia. Opieka całodobowa działa również przez 24 h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy. Jeśli po zamknięciu przychodni pacjenci poczują się źle, mogą uzyskać konsultację lekarską w ramach całodobowej opieki medycznej. Ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej pacjenci mogą skorzystać w przypadku dolegliwości, z powodu których podczas pracy przychodni wybraliby lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Nocna i świąteczna pomoc lekarska, w ramach której dyżur pełnią: lekarz, pielęgniarka oraz kierowca dysponujący specjalistycznym środkiem transportu udzielana jest ambulatoryjnie oraz w uzasadnionych stanem zdrowia przypadkach – w domu pacjenta.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie powiatu szydłowieckiego realizowane są przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.

W sytuacji zagrożenia życia bezpieczeństwo mieszkańcom powiatu szydłowieckiego zapewniają Zespoły Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Aby wezwać zespół ratownictwa medycznego należy zadzwonić pod numer 999 lub 112.

info: Starostwo Powiatowe w Szydłowcu