Gmina Orońsko uzyskała łącznie dofinansowanie w kwocie 115 000 zł ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 24 czerwca 2020 r. przedstawiciele Gminy Orońsko w osobach Dariusza Tomczyka Zastępcy Wójta Gminy Orońsko i Diany Czubak Skarbnik Gminy, przy obecności przedstawiciela Samorządu Województwa  Rafała Rajkowskiego Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego podpisali umowy w ramach naborów ogłoszonych przez Samorząd Województwa na rok 2020.

Gmina Orońsko otrzymała dotację w wysokości 45 000,00 zł na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Bąków, położonej na dz. nr ew. 177 ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Ponadto w ramach działania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE 2020” Gmina Orońsko otrzymała dotację w wysokości 20 000 zł na zadanie w ramach, którego zostaną przeprowadzone prace remontowe budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrucie.

W ramach realizowanej przez Samorząd Województwa już od trzech lat inicjatywy pn. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 Gmina Orońsko otrzymała dofinansowanie w wysokości 50 000 zł dla miejscowości Bąków, Chronów Kolonia Dolna, Dobrut, Krogulcza Sucha i Wałsnów. W ramach zadań realizowanych ze środków pochodzących z MIAS MAZOWSZE 2020 zostaną utworzone place zabaw, siłownia zewnętrzna oraz wybudowany chodnik w miejscowości Krogulcza Sucha.

info: UG w Orońsku