W piątek w szydłowieckim ratuszu odbyło się spotkanie, na którym przedstawiciele poszczególnych stron podpisali porozumienie cywilnoprawne o ustanowieniu klastra energii w Szydłowcu.

Klaster energii można opisać jako porozumienie działających lokalnie podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, konsumpcją, magazynowaniem i sprzedażą: energii elektrycznej. Klaster energii to grupa firm i instytucji z różnych branż, które łączą swoje zasoby i kompetencje w celu osiągnięcia większej efektywności energetycznej oraz rozwijania technologii i usług związanych z energią. Takie klastry działają na rzecz zwiększenia innowacyjności, konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej.

Członkami klastra energii w Szydłowcu są:

  • Gmina Szydłowiec
  • Ciepłownia Miejska Sp. z o.o. w Szydłowcu
  • Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu

Porozumienie zostało podpisane z ramienia samorządu gminy Szydłowiec przez burmistrza Szydłowca Artura Ludwa, w imieniu Ciepłowni Miejskiej Sp. z o.o. przez prezesa Zarządu Dariusza Podgórskiego, natomiast Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przez zrezesa Zarządu Dariusza Kujbidę.

W ramach dążenia do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i zwiększenia zastosowania czystych, odnawialnych źródeł energii, którego celem jest stworzenie samowystarczalnego obszaru energetycznego opartego na lokalnych źródłach energii. Porozumienie międzyinstytucjonalne zawiera zobowiązanie do promowania i rozwijania rozproszonych, oraz odnawialnych źródeł energii.

Info i foto: Urząd Miasta w Szydłowcu