Wybory samorządowe to gremialna, bardzo odpowiedzialna decyzja, której brzemię wspólnie będziemy nieśli przez pięć kolejnych lat. Trafne wybory mogą zaowocować zarówno lepszym, wygodniejszym życiem nas wszystkich, jak również stać się preludium do rozkwitu Gminy, Powiatu i Województwa na kolejne lata.

Podjąłem trudną ale odpowiedzialną decyzję startu w wyborach na zaszczytne i reprezentujące naszą lokalną społeczność stanowisko Burmistrza.

Współpraca, porozumienie oraz szeroko pojęty porządek to cechy dobrego gospodarza. W mojej ocenie gmina może się rozwijać dynamicznie dzięki realizacji programu, który nazwaliśmy „Piętnastoma krokami w dobrą stronę”.

Przemyślane i rozważne działanie ułatwi życie naszym mieszkańcom, którzy mają dość podziałów oraz wzajemnych impertynencji. Jesteśmy mieszkańcami jednej jakże urokliwej i bogatej w historię dziejów ziemi szydłowieckiej.

Jest wiele spraw w Gminie, które należy uporządkować. Stanowczo przeciwdziałać działaniom grup czy instytucji, które stały się organizmami pasożytniczymi, a my mieszkańcy zmuszeni jesteśmy partycypować w kosztach ich utrzymywania.

Porządkując relacje w strukturach organizacyjnych Gminy i w spółkach gminnych, należy oczekiwać natychmiastowego spadku cen dostarczanych mediów, a co za tym idzie niższych kosztów życia w naszym mieście.

Szydłowiec jest pięknym ale w dalszym ciągu nieodkrytym miastem. Tu można dobrze, bezpiecznie i wygodnie żyć, pracować, wychowywać dzieci, opiekować się seniorami i realizować własne marzenia. Niezbędne jest jednak stworzenie odpowiedniego klimatu, zarówno dla tych co chcą tu wskrzesić lub rozwijać swój biznes jak i dla tych co po pracy marzą o wypoczynku fizycznym i duchowym. Sukces w tym względzie gwarantuje rozwój miasta ściśle związany z rozwojem ambicjonalnym naszej utalentowanej młodzieży.

Moim marzeniem jest stworzyć taki klimat w naszej Gminie, by dzieci i młodzież stały się beneficjentami pozyskiwania wiedzy na najwyższym możliwym poziomie, z pełnym dostępem do wszelkich nowinek technicznych i technologicznych. Bezpieczeństwo będzie gwarantowane profesjonalizmem odpowiednio zorganizowanych służb, a rozwój biznesu oraz życie gospodarcze staną się gwarantem wysokiego poziomu życia zarówno dotychczasowych jak i nowych mieszkańców Szydłowca.

Polecam się Państwu w nadchodzących wyborach samorządowych do zobaczenia 21 października 2018 r. Idziemy na wybory !!!

z wyrazami Szacunku
Kandydat na Burmistrza Szydłowca
Maciej Kapturski