Klub skierował do lokalnych mediów pismo w którym wyraża swój żal, że Komisja Edukacji skreśliła z zadań budżetowych na 2016 rok rozbudowę i opracowanie dokumentacji budowlanej. Kierował również zastrzeżenia co do przedwyborczych obietnic niektórych radnych, szczególnie tych mocno kojarzonych ze sportem w Szydłowcu. Pełny tekst omawianego artykułu w linku

Portal Nasz Szydłowiec przedstawia oficjalne stanowiska w tej sprawie – radnego Macieja Kapturskiego, przewodniczącego Komisji Edukacji. 

„Szanowni Państwo.

Na posiedzeniu Komisji Edukacji w dniu 27.11.2015 r. głównym tematem rozpatrywanym przez jej członków było opracowanie i zaopiniowanie wniosków do projektu budżetu na 2016 r. By zrealizować postawione przez komisję wnioski należy wskazać źródła finansowania tych zadań. Czyli wybrać znaczące priorytety.Komisja postanowiła wnioskować do budżetu o realizację następujących zadań:

1. Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy Przedszkola Samorządowego nr 1 w Szydłowcu – 80 000 zł (decyzją kontroli Powiatowej Straży Pożarnej w Szydłowcu, obiekt przedszkola nie spełnia wymogom p.poż. i funkcjonować może tylko do końca czerwca 2017 r. – oczywistym jest fakt podjęcia działań względem budowy nowoczesnego przedszkola).

2. Przebudowa drogi gminnej (utwardzenie) w m. Zastronie od drogi powiatowej Wysoka – Zastronie w kierunku sołectwa Omięcin. – 120 000 zł (droga nie przejezdna podczas i po opadach deszczu, sytuacja pogarsza się z tygodnia na tydzień).

3. Remont nawierzchni hali sportowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu.- 130 000 zł (Stan nawierzchni hali sportowej wszyscy sportowcy znają. Brak lakieru, duże ubytki , podsiąkająca woda powoduje duże niebezpieczeństwo uprawiających sport, o lekcjach WF nie wspomnę. Z hali sportowej korzystają w największym stopniu młodzi piłkarze z Akademii oraz klub Szydłowianka w okresie jesienno – zimowym. Kilkanaście grup zorganizowanych oraz stowarzyszeń. Świadczy o tym brak wolnych miejsc w tygodniowym grafiku hali. Rocznie organizuje się kilkadziesiąt zawodów i turniejów sportowych).

4. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Szydłowieckiego i Kopernika – 25 000 zł (aktualizacja dokumentacji. Obecna straciła termin ważności).

5. Budowa ul. Podzamcze, Dworska, Kwiatowa w Szydłowcu – 80 000 zł (Opracowanie dokumentacji. W/w drogi, bo to nie są ulice, są w fatalnym stanie a zamieszkujący ją ludzie mają problemy by dostać się do swoich posesji).

Tych zadań w projekcie budżetu nie było.

Modernizacja stadionu ,,Szydłowianki” nie została zdjęta z projektu budżetu a w/w wnioski odrzucone przez Komisję Budżetową poza jednym , związanym z budową przedszkola. Zgadzam się z Panem Markiem Sokołowskim że opracowywanie dokumentacji bez perspektywy jej realizacji, to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Takich perspektyw nie ma, brak zewnętrznych źródeł finansowania projektu.

Moim zdaniem powinniśmy popracować nad projektem uchwały o możliwości pomocy klubowi w formie dotacji a nie stypendium. Powinniśmy pomagać i ustabilizować finanse klubu by mógł swobodnie i bezpiecznie prowadzić swoją działalność. Tutaj widzę problemy tego stowarzyszenia.

Zarząd klubu powinien szukać źródeł zewnętrznych, pozyskiwać je, a przede wszystkim dbać o drużyny młodzieżowe bo to one są przyszłością ,,Szydłowianki”. Nie uciekam od odpowiedzialności za słowa i będę robił wszystko by ten klub przetrwał ciężkie czasy. Dodam wszelkich starań by rozwijać infrastrukturę sportową stadionu. Ale na to potrzeba dobrego planu oraz kilku milionów złotych. Bez środków zewnętrznych tego zadania się nie zrealizuje. Potrzebujemy konkretnych propozycji i rządowych programów, z których można czerpać dotacje. Takich w najbliższej perspektywie nie ma. Na dzień dzisiejszy priorytetem jest przedszkole i finansowanie klubu. Na ten czas miasto nie dysponuje odpowiednią kwotą by zrealizować zadanie samodzielnie.

Jestem pedagogiem i człowiekiem sportu. Dziewięć lat byłem Gminnym Koordynatorem Sportu. Współtworzyłem jego strukturę. Dzięki temu powstało na naszym terenie wiele stowarzyszeń sportowych prężnie działających. Młodzież ma większy wybór uprawiania wielu dyscyplin sportowych. Z całym szacunkiem dla piłki nożnej ale nie tylko ona jak to było w latach poprzednich w Szydłowcu jest sportową alternatywą młodego sportowca. O wszystkich trzeba dbać jednakowo.

Przez 11 lat byłem trenerem grup młodzieżowych w ,,Szydłowiance”. Wychowałem wielu znakomitych piłkarzy (Paweł Wieczorek, Łukasz Jasikowski, Dominik Furman, Gerard Boruń, Tomasz Zagórski i wielu innych). Przez ten czas pomagałem klubowi i zawodnikom jak tylko mogłem. Jednak jako Radny Rady Miejskiej i Przewodniczący Komisji Edukacji muszę postrzegać i załatwiać także inne bardzo ważne problemy dla miasta i jego mieszkańców. Edukacja, sprawy społeczne oraz infrastruktura a przede wszystkim Szydłowieckie osiedla mieszkaniowe to są ważne sprawy, którymi się należy zająć. Staję przed wyborem, który jest bardzo trudny i muszę podejmować decyzję dla większego dobra Szydłowca. Czekam ciekawych propozycji z Państwa strony i jestem gotowy do współpracy. Możemy rozmawiać o problemach Szydłowca i jego mieszkańców. Zapraszam na Komisję Edukacji i jestem do dyspozycji, po wcześniejszym umówieniu się w Biurze Rady Miejskiej w Szydłowcu.

Pozdrawiam : Maciej Kapturski Przewodniczący Komisji Edukacji”