Mała wieś w południowej części gminy Chlewiska znajdująca się pomiędzy Hutą a Leszczynami, zamieszkuje ją ok. 136 osób.