Następnie wszystkie klasy przeszły pod pomnik Jana Pawła II przy kościele św. Zygmunta w Szydłowcu.

Pod pomnikiem dyrektor szkoły pani Ewa Świercz przywitała uczniów miejskich szkół i przedszkoli oraz gości: Krystynę Bednarczyk – przewodniczącą Rady Miejskiej w Szydłowcu, ks. kanonika Adama Radzimirskiego – proboszcza Parafii Szydłowiec, Dorotę Kubiś – sekretarza Gminy Szydłowiec, Ewę Walczak – dyrektora Wydziału Edukacji i Finansów Oświaty, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz mieszkańców miasta. Wszyscy po okolicznościowej modlitwie odśpiewali hymn Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

Uczniowie w barwnym korowodzie przemaszerowali głównymi ulicami Szydłowca, przy wsparciu Policji i Straży Miejskiej, do budynku szkoły, gdzie o godz. 11.00 uczestnicy wzięli udział w uroczystej akademii, poświęconej patronowi szkoły -Janowi Pawłowi II.

Organizatorzy składają serdecznie podziękowanie Powiatowej Komendzie Policji w Szydłowcu oraz Straży Miejskiej w Szydłowcu za udzieloną pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom przemarszu.

{phocagallery view=category|categoryid=276|limitstart=0|limitcount=22|imageordering=5}

tekst: Elżbieta Łata

foto: Henryk Baniak

ZS im. Jana Pawła II w Szydłowcu