Wybory Samorządowe 2018 już 21 października! Przedstawiamy naszym czytelnikom kandydaturę Michała Narcyza Kwiatka, który startuje w wyborach do Rady Powiatu Szydłowieckiego z Okręgu nr 1 (Miasto i Gmina Szydłowiec) z ramienia KWW Samorządowo – Społecznego.

Szanowni Państwo!

W związku z nadchodzącymi wyborami samorządowymi, chciałbym przedstawić swoją kandydaturę na radnego Rady Powiatu Szydłowieckiego.

Mam 30 lat, prywatnie jestem tatą Natalii i Władysława, mężem Doroty. Skończyłem studia na Wydziale Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach kierunek politologia o specjalnościach: polityka regionalna a następnie administracyjno-samorządowej.

Swoją pracę na rzecz samorządu szydłowieckiego rozpocząłem w styczniu 2015 roku. W tym samym roku, na polecenie Burmistrza Szydłowca Artura Ludwa opracowałem statut Młodzieżowej Rady Miejskiej, Szydłowieckiej Rady Seniorów oraz regulamin pracy Społecznej Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Szydłowca. Następnie zostałem opiekunem tych grup. W celu poprawy komunikacji na linii ratusz – mieszkańcy uruchomiłem facebookowy profil Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, wspólnie z zespołem ds. budżetu obywatelskiego przystąpiliśmy do pracy przy opracowaniu budżetu partycypacyjnego w naszej Gminie, którego pierwszą edycję udało się zrealizować jeszcze w tym samym roku. W trakcie pracy w samorządzie organizowałem targi pracy, przygotowałem, a następnie wdrożyłem program Mieszkasz w Szydłowcu – Kupujesz w Szydłowcu, byłem odpowiedzialny za wdrożenie systemu Alertownik oraz szydłowieckiego telefonu alarmowego, dzięki którym każdego dnia nasze miasto staje się lepszym miejscem do życia.

Społecznie udzielam się w kilku stowarzyszeniach; Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Korzeniowej, w której pełnię funkcję Wiceprezesa Zarządu, jestem także aktywnym strażakiem-ratownikiem oraz członkiem zarządu miejsko-gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, w Miejskim Klubie Sportowym “Szydłowianka” Szydłowiec, gdzie pełnię funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, w stowarzyszeniu Honorowych Dawców Krwi Ziemi Szydłowieckiej oraz w stowarzyszeniu Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze. W ostatnich latach prowadziłem jako wolontariusz bezpłatne kursy komputerowe dla seniorów w ramach projektu Polski Cyfrowej Równych Szans. W ubiegłym roku, wspólnie z Referatem Gospodarki Komunalnej uruchomiłem szafę “Wymiany Ciepła”.

Mam nadzieję, że z uwagi na moje wykształcenie, dotychczasowe osiągnięcia na polu samorządowym, i społecznym oraz nieustanny zapał do pracy, powierzycie mi Państwo funkcję radnego Rady Powiatu Szydłowieckiego.

Michał Kwiatek
Kandydat do Rady Powiatu Szydłowieckiego

Mój program wyborczy:

 • Będę zabiegał o zatrudnienie w szydłowieckim Zakładzie Opieki Zdrowotnej brakujących specjalistów; chirurga naczyniowego, kardiologa, diabetologa.
 • Postaram się o zwiększenie nakładów na służbę zdrowia w celu likwidacji kolejek.
 • Zlikwiduję bariery architektonicznych dla osób starszych i niepełnosprawnych na infrastrukturze powiatowej.
 • Przygotuję uchwałę wprowadzającą program bezpłatnych szczepień dla seniorów.
 • Nadal będę aktywnie wspierał organizacje pozarządowe, zwłaszcza te reprezentujące seniorów.
 • Będę dążył do reorganizacji Powiatowego Urzędu Pracy w celu usprawnienia jego działania. Wiem, jak ważne jest uruchomienie dostępnych narzędzi do pobudzenia rynku pracy.
 • Nowoczesne szkolnictwo ponadpodstawowe to inwestycja w przyszłość. Chcę to osiągnąć poprzez modernizację szkół średnich, zakup nowoczesnych technologii i przygotowanie oferty edukacyjnej dostosowanej do szydłowieckiego rynku pracy.
 • Konsekwentne dążenie do budowy krytej pływalni przy Zespole Szkół Im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu jest jednym z moich priorytetów.
 • Wiem jak ważna dla mieszkańców jest modernizacja dróg powiatowych z Szydłowca w kierunku Korzyc, Gąsaw Rządowych, Majdowa, Kierza Niedźwiedziego, Łazisk i Omięcina. Zamierzam konsekwentnie dążyć do dalszych modernizacji tych dróg oraz monitorować ich bieżące utrzymanie.
 • Remont dworca kolejowego w Szydłowcu, uruchomienie poczekalni to oczekiwana inwestycja.
 • Konieczna jest rozbudowa ścieżek rowerowych podnoszących bezpieczeństwo rowerzystów.
 • Ochotnicze Straże Pożarne stanowią jeden z filarów, bezpieczeństwa naszego powiatu. Będę godnie reprezentował interesy straży i strażaków w samorządzie powiatowym.
 •  Konieczne jest przekazanie środków na dodatkowe patrole policji. Dzięki takiemu rozwiązaniu powiat szydłowiecki stanie się bezpieczniejszym miejscem.

Komentowanie artykułu nie jest możliwe na prośbę kandydata.