7 grudnia odbyła się uroczystość jubileuszu 15-lecia nadania Zespołowi Szkół imienia Korpusu Ochrony Pogranicza.

Zgromadzonych gości oraz społeczność szkolną powitała dyrektor szkoły Maria Michajłow, która przedstawiła 76-letnią historię instytucji, jej przeobrażenia na przestrzeni ostatnich lat oraz okoliczności wyboru imienia Korpusu Ochrony Pogranicza na patrona szkoły. Podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do tej zmiany.

Wspomnieniami o wydarzeniach z przed piętnastu lat podzielili się: starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, przedstawiciel Nadwislańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr SG Piotr Barański, Maria Rubas ze Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych oraz Marek Sokołowski i Dorota Sokołowska.

Dzień ten był wyjątkowy również dla uczniów klas pierwszych, którzy w obecności starszych kolegów, nauczycieli i zaproszonych gości złożyli uroczyste ślubowanie. Tym samym oficjalnie zostali przyjęci w poczet uczniów Zespołu Szkół. Dyrektor szkoły zwracając się do młodzieży wyraziła nadzieję, że postać patrona będzie inspiracją do umiłowania Ojczyzny, pracy nad sobą, wierności tradycji, a jednocześnie do mądrego patrzenia w przyszłość.

Uroczystość była okazją do przedstawienia historii KOP-u przez przedstawiciela Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Radomiu Michała Adamczyka oraz uczniów klas mundurowych. W części artystycznej młodzież prezentowała swoje zdolności recytatorskie i wokalno-muzyczne. Dźwięki odegranej muzyki oraz zaprezentowane treści podkreśliły podniosły charakter wydarzenia.

15 lat minęło, jak jeden dzień… Przed Zespołem Szkół imienia Korpusu Ochrony Pogranicza kolejne wyzwania, które z pewnością dostarczą licznych przeżyć i sukcesów.

Info i foto: Starostwo Powiatowe w Szydłowcu