Powiatowy Lekarz Weterynarii z siedzibą w Orońsku informuje o włączeniu powiatu szydłowieckiego do obszaru zagrożonego wścieklizną.

W związku z potwierdzonym przypadkiem wystąpienia wścieklizny u padłego lisa w miejscowości Orońsko, gmina Orońsko dnia 18 stycznia 2022 r., Powiatowy Lekarz Weterynarii z/s w Orońsku informuje o publikacji Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego, kozienickiego, radomskiego, zwoleńskiego, wołomińskiego, miasta Radom i miasta stołecznego Warszawy.

W rozporządzeniu tym za obszar zagrożony wystąpieniem zjawiska wścieklizny określa się obszar obejmujący:

  • dzielnice: Wawer, Wesoła, Targówek (część dzielnicy ograniczoną od zachodu ul. Radzymińską), Rembertów, Praga Południe, Wilanów miasta stołecznego Warszawy,
  • w powiecie mińskim (gminy: Dębe Wielkie, Halinów, Mińsk Mazowiecki, Siennica, Stanisławów, Latowicz, Cegłów oraz miasta: Halinów, Mińsk Mazowiecki, Sulejówek),
  • powiaty: otwocki, garwoliński, kozienicki, radomski, miasto Radom, zwoleński, wołomiński, szydłowiecki.

serwis gov.plPrzypadki wścieklizny u zwierząt na terenie województwa mazowieckiego w 2022 r.

Obowiązek szczepienia zwierząt domowych

Zgodnie z rozporządzeniem nr 49 Wojewody Mazowieckiego, od 31 grudnia 2021 r. na właścicielach kotów (którzy są mieszkańcami terenu objętego obszarem zagrożonym wystąpieniem wścieklizny u zwierząt) spoczywa obowiązek zaszczepienia kota przeciwko wściekliźnie – w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez kota 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Przypominamy jednocześnie, że w Polsce obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy powyżej 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Szczepień psów i kotów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt. Koszty szczepienia zwierzęcia pokrywa jego właściciel.

Brak szczepienia psa (i kota, którego właścicielem jest mieszkaniec terenu objętego obszarem zagrożonym wystąpieniem wścieklizny u zwierząt) jest wykroczeniem, za które grozi mandat karny w wysokości do 500 zł.

Obszar zagrożony zostanie oznakowany poprzez umieszczenie na granicach przy drogach, ścieżkach dla pieszych i parkingach tablic informacyjnych.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:
– organizowania targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę;
– organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych, za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych dzików oraz polowań indywidualnych na dziki bez udziału psów i nagonki, na zasadach określonych przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:
– trzymania psów na uwięzi lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu;
– pozostawienie zwierząt gospodarskich w okólnikach i na zamkniętych wybiegach.

serwis gov.pl:  Główny Inspektorat Sanitarny: WŚCIEKLIZNA